לתרומות לחץ כאן

צער בעלי חיים בנמלים

שאלה:

שלום,
ריססנו נגד נמלים וחרקים בביתנו, לאחר מכן ראיתי נמלה גוססת שנראה היה שסובלת והרגתיה ע"מ שלא תסבול עוד עד שתמות, האם עשיתי נכון?

תשובה:

שלום רב

עשית מצויין. אמנם צער בעלי חיים שייך רק בבהמה, חיה, עוף ודגים. אך בזבובים נמלים ושאר שקצים ורמשים שאינם עובדים ואין מהם תועלת לאדם אין בהם משום צער בעלי חיים, ומותר לצערן ולהרגן. אך על פי הסוד וכך מידת חסידות לא לצער ולהרוג אפילו כינה, ולכן טוב עשית שהמתת אותה. אך אם הם מצערים לאדם אין להמנע מלהרגם אפילו ממידת חסידות.

ובספר חסידים (סי’ מד ותרסו) כתב שאסור לצער חתולים.

מקורות:

בגמרא בבבא בתרא כ,א מבואר האיסור בבהמות, וברש”י ב”ב עג,ב ד”ה ליתן לענין עופות, ובחתם סופר ב”מ לב,ב לענין דגים. ובשאילת יעב”ץ ח”א סי’ ק”י (מובא ביד אפרים יו”ד סו”ס קט”ז) כתב שאין האיסור נוהג אלא בבעלי חיים שנצרכים לשימוש האדם דומיא דפריקה מבהמת משא. ושם הביא גם מהאר”י שיש להקפיד בכל בעל חי וכשזה לצורך האדם מותר כשאר צער בעלי חיים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל