לתרומות לחץ כאן

שוכר דירה שהחזיר את הדירה במצב לא תקין ומנע מאחרים לשורה

שאלה:

שאלה בדיני ממונות:
א. השכרתי דירה עם חוזה שבפירוש צוין בו "לשמרו שמירה מעולה, לא לעשות פעולה או מחדל שיש בהם לפגוע במושכר", בפועל- החזיק מאוד לא יפה, כולו עלה קימשונים.. כשהבאתי בקיץ שוכרים פטנציאלים חדשים- ראו הבית וברחו- אף שתמיד הבית היה אטרקטיבי להשכרה, וכעת נותרתי ללא שוכרים- אולי אצליח רק בקיץ הבא.. הנזק כולל ארנונה לשנה כ-40,000 ש"ח…

ב. כמו"כ כחצי שנה לפני סיום החוזה- עזב השוכר את הבית והביא שוכר אחר במקומו- גוי, בניגוד להסכם שקבע ש"השוכר לא יעביר או ישכיר או יעניק כל זכות במושכר…ואם ירצה לעזוב לפני תום השכירות, יהא עליו לשלם ..עד תום השכירות ..או לאתר דייר אחר לשביעות רצון המשכיר ובהסכמתו". בכך יתכן והטריף את השיש וכיורים.

ג. אם נגיע לביה"ד, האם יש זכאות להוצאות- טרחה (איסוף הוכחות, כתיבת טענות..)/ זמן/ עוגמת נפש?

תשובה:

שלום וברכה,

התורה מיעטה קרקעות מדין שמירה, ולדעת רוב הראשונים גם אם פשע ולא שמר פטור. ולכן שומר או שוכר שפשע ולא שמר. חשוב לעיין בחוזה לראות האם כתוב לשמור שמירה מעולה, שבזה אין חובה על השוכר כיון שאין שמירה על קרקע. או שכתוב שעליו להחזיר את הדירה כמו שקיבל, שבזה מחייב את השוכר על כל הנזקין שנעשו לדירה.

אמנם על ההפסד שנעשה למשכיר שנמנע ממנו מלשכור את הדירה לאחרים, דינו כמבטל כיסו של חברו שפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים.

השוכר שעבר על ההלכה והשכיר את הדירה לגוי, עשה שלא כדין, אבל לא ניתן לחייב על כך בפועל. ועל טריפת הכיורים והשיש גם אם ברור שעשה כן, נחשב השוכר לגרמא ולא למזיק בידיים. ועוד שיש הסוברים שטריפת כלי נחשב להיזק שאינו ניכר ויוכל השוכר לומר הרי שלך לפניך ונפטר.

התובע חברו לדין, וזכה התובע לא ניתן לחייב את הצד שמפסיד בהוצאות וטרחה ועוגמת נפש, בשונה מערכאות. מלבד אם הנתבע סירב שיש מקרם שיש לחייב הוצאות.

מקורות:

אין שמירה בקרקע – סימן שא ס"א.

מבטל כיסו של חברו – ראה שך סימן רצב ס"ק טו

אם שומר יכול לטעון הרי שלך לפניך ולהפטר – ראה ש"ך סימן שסג ס"ק ז ודלא כמהרש"ל.

הוצאות תביעה – ראה שו"ע חו"מ סימן יד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל