לתרומות לחץ כאן

המתת חסד בעלי חיים ובבני אדם

שאלה:

שלום אבקש שתינו לי על כול שאלה ביפני עצמה 1.מה זה אומר המתת חסד.2. אים עכשיו יש לי חתולה או כול בעל חיים והיא חולה לקחתי אותה לוטרינר הוטרינר אומר שאין סיכוי ויש לה מחלה קשה ואומר שצריך לתת לה זריקת מוות כביכול ליגמול אותה מיסורים לי זה נישמע קשה הרי ה' ממית ומחיה וכמו שיש רופאים שמייאשים אנשים ואומרים להם ישלכם כמה וכמה זמן לחיות בכול אופן אשמח לדעת מה ההלכה בנושא זה. ונכון שגם לגבי בני אדם אין ספק בזה ביכלל לו? שאסור חס ושלום לקחת לאדם תחיים בישיביל ליגמול אותו מיסורים?

תשובה:

שלום וברכה

בענין זה יש כמובן הבדל בין בני אדם לבעלי חיים. אצל בעלי חיים בהחלט יש מקום לעשות המתת חסד, אבל אצל בני אדם זו רציחה של ממש!

לגבי המתת חסד – טיפול בחולה סופני ראה כאן בהרחבה.

מקורות:

נחלקו הפוסקים האם יש איסור צער בעלי חיים גם בהריגת בעלי חיים. דעת הנודע ביהודה (מהד”ק יו”ד פג) שאין איסור צעב”ח בהריגה, והביא ראיה מחולין ז,ב שרבי הציע לחתוך את הפרסות שלהם, בכדי שלא יזיקו. ואמר לו רבי פנחס בן יאיר שיש בזה צער בעלי חיים, אז הציע רבי להרוג אותם, א”כ ראיה שאין צער בעלי חיים בהריגה. וכן נראה מדברי התוס’ ב”ב כ,א ד”ה כיון. וראה עוד ביש”ש ב”ק פרק י’ סי’ לז. אמנם בשואל ומשיב מהד”ת סי’ סה הוכיח מדברי החינוך מצווה תנא שיש איסור צער בעלי חיים גם בהריגה. וראה עוד בשיטמ”ק ב”ב שם בשם הר”י מגיאש שנראה שחולק על התוס’ ולדעתו יש איסור צעב”ח בהריגה.

ובמקרה של המתת חסד, מלבד האמור לעיל, אכן היה מקום לחלק, כי אם הוא לא עושה כלום, הרי שהוא אינו עובר על איסור צער בעלי חיים, ואילו אם הוא הורג אותה, יתכן שיעבור על איסור. אולם מצאנו שיש איסור גם כשהבמה מצטערת מאליה, כמו במצוות פריקה, ויש עוד הרבה ראיות לזה. ובכל אופן, מאחר שכל מטרת ההריגה היא למנוע צער, אין איסור צער בעלי חיים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל