קנין דאורייתא על ידי כרטיס אשראי

שאלה:

מה שהרבה בעולם קונים על ידי כרטיס אשראי בטלפון או באתר באינטרנט, האם זה מועיל כקנין דאורייתא (אולי מדין סיטומתא)?

תשובה:

שלום וברכה,

מסירת מספר הכרטיס או גיהוץ כרטיס אשראי נידון כסיטומתא. אמנם קניין סיטומתא נחלקו הפוסקים האם מועיל מדאורייתא או מדרבנן. ואין כ"כ נפ"מ בזה, שגם אם הוא מדרבנן הקניין הוא מועיל וטוב. חוץ מד' מינים או לדברים דאורייתא שיש מעט מהפוסקים שהצריכו שהקניין יהיה מדאורייתא דוקא.

ויש לדון האם תשלום בכרטיס אשראי יועיל מדין קניין כסף. ונראה שחברת האשראי שמשלמת עבור הקונה, נחשב לעבד כנעני – שאם אחר משלם עבורו מועיל כאילו הוא שילם בעצמו.

אך היות וחברת האשראי לא מעבירה מיד את הכסף, אלא בתאריך מסוים, יש לדון האם לפני העברת המעות לידו האם עצם ההתחייבות לתת את הכסף, גם יועיל לקניין כסף, או שצריך העברת כסף, וראה בש"ך ריש סימן קצ שכתב ששטר ממרני – שטר התחייבות – מועיל ככסף, כיון שיביא לו ממון אח"כ. ומוכח שעצם ההתחייבות מועילה ככסף. אמנם ראה שם בקצות ס"ק ו שחולק.

לסיכום: העברת כרטיס אשראי, או מסירת הפרטים נחשב לקניין סיטומתא, ולעניין קניין כסף תלוי במחלוקת הפוסקים.

בהצלחה.

מקורות:

קניין סיטומתא – ראה נתיבות סימן רא סק"א שכתב שהוא דרבנן. וכ"כ הרמ"א בתשובה סימן פז. אמנם החת"ס (שו"ת חו"מ סימן יב אות ב וביו"ד סימן שיד) סובר שמועיל מדאורייתא.

דין עבד עברי שמועיל לקניין כסף – שו"ע חו"מ סימן קצ ס"ד.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. יש נ"מ גדולה לגבי טבילת כלי ממתכת. אם אני קונה סיר בטלפון עם כרטיס אשראי, האם המוכר אחרי זה יכול לטבול הכלי עבורי משום שזה כבר כלי סעודה שלי דאורייתא, או לא. שאם זה עדיין לא שלי דאורייתא, זה נכנס לשאלה האם ברשות המוכר אינו כדי סעודה אלא רק כלי סחורה.

  2. ידידי הג"ר יצחק שליט"א! ראשית מנין לך שלענין יחוד הכלי לשמש ככלי סעודה שלי הוא צריך קנין דאורייתא? הרי בקנין דרבנן לבד הוא כבר נעשה שלי לכל דיני הממון, ומותר לי להשתמש בו כרצוני.כמו כן, מה שזה נחשב אצל המוכר כלי סחורה הוא בגלל שזה מיועד אצלו למכירה ולא לאכילה. כרגע גם מבחינת המוכר זה לא נחשב כלי סחורה, גם אם יש לו בזה מדאורייתא בעלות, אבל שימושו היחיד של כלי זה הוא לסעודה עבורך. שנית והוא העיקר, כאשר אתה קונה חפץ בכרטיס אשראי, הכלי עדיין אינו נעשה שלך, כיון שהמוכר יכול לתת כל מה שהוא רוצה מתוך המלאי, רק חל חיוב עליו לספק לך מוצר מהסוג שהזמנת. ממילא בלאו הכי כדי לייחד לך כלי מסויים צריך המוכר לבצע בו איזה קנין עבורך ואין כל משמעות לכרטיס אשראי שיצר את החיוב הראשוני.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל