תרומות – לחץ כאן

איסור לא תחמוד ועני המהפך בשכירות

שאלה:

שלום וברכה
האם יש איסור לא תחמוד בשכירות. דהיינו לשכנע את המשכיר להשכיר לי ולא לשוכר שעד עכשיו. או לשכנע את השוכר עצמו שלא ימשיך את חוזה השכירות לשנה נוספת.

תשובה:

שלום וברכה,

אם משכנע את המוכר שישכיר לו ולא לשוכר שכבר דר שם עובר באיסור 'עני המהפך בחררה ובא אחר ולקחה שנקרא רשע'. ולכן אסור ללכת למוכר ולבקש ממנו שיוציא את השוכר הראשון.

אם משכנע את השוכר שיעביר את זכות השכירות אליו עובר באיסור של "לא לחמוד" ו"לא תתאווה". ראה מקורות.

בהצלחה.

מקורות:

עני המהפך – ראה שו"ע חו"מ סימן רלז

גבי איסור לא תחמוד ז"ל השולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שנט סעיף ט:

כל החומד עבדו או אמתו או ביתו או כליו של חבירו או כל דבר שאיפשר שיקנהו ממנו, והכביד עליו רעים והפציר בו עד שלקחו ממנו, הרי זה עובר בלא תחמוד (שמות כ, יד). כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כיוצא בזה, כיון שחשב בלבו איך יקנה דבר זה ונפתה בלבו בדבר, עבר בלא תעשה של לא תתאוה (דברים ה, יח), ואין תאוה אלא בלב בלבד.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל