לתרומות לחץ כאן

מתי קוראים שם לבת?

שאלה:

שלום כבוד הרב,

בעניין קריאת שם לתינוקת – מה המנהגים לגבי עיתוי קריאת השם לבת?
האם יש זמן רצוי לקריאת השם מיום הלידה ? ועד מתי רצוי לקרוא שם ?

תשובה:

שלום רב,

לשאלתך מהו העיתו לקריאת שם לבת שנולדה? אצטט לך קטע מספרו של הגרב"צ מוצפי (מבשרת ציון עמוד שכ-שכא):

"בספר זכר דוד (מאמר א פרק פא) כתב שהמנהג לקרוא מיד אחר הלידה בשמה והטעם דדוקא בבן ציוונו חז"ל להמתין למילה משא"כ בבת מדוע ימתינו מלקרוא לה בשמה ותתעכב הנשמה מלרדת ולהכנס בה ועיין מנחת יצחק ח"ד סימנים ה-ז ובתפארת בנים סימן ה לבעל הדרכי תשובה כתב בשם בני יששכר דיקרא לה בקריאת התורה הקרובה ללידה והטעם שזכות התורה תעמוד לה להתברך בחייה. והגאון ר' יצחק יעקב וייס זצ"ל כתב שהמנהג לקרוא לה שם בשב"ק הסמוך ללידה ומשום שנוהגים לעשות איזה סעודה במיני מתיקה כשקורים לה שם ובחול טרודים ובשב"ק יותר פנויים וגם משום דנשמה יתירה יש בשב"ק ויותר מסוגלת לקרוא לה שם ולהמשיך לה נפש קדושה ומנהג ארצות המזרח וגם חלק מאשכנז לקרוא לה שם אחר חמשה ימים וקוראים לזה ליל השישי היינו שישי ללידה והטעם שהאשה נרמזה באות ה"א ולכן רוב הנשים יש להם אות ה"א בסיום שמם והיא רומזת לשכינה מלכות שמים שגם הבת רומזת לה ועי' בזוה"ק ח"א כז רטו וח"ג כס לג.
ובשו"ת מנחת יצחק ח"ד סימן ה הביא מנהג נוסף שקוראים בשמה בשבת השניה ללידה והטעם שודאי יעברו שבעה ימים כדי שהיולדת תתחזק ותוכל להשתתף בשמחה או משום שודאי יעבור שב"ק ואז תהיה במדריגה שיכולה לקבל נשמה קדושה דוגמת מ"ש בשם
הזוה"ק שהבן רצוי וראוי למילה אחר שעברה עליו שבת קודש עי' נזוה"ק ח"ב רנח ובספר אות ברית פרק יא כתב שיש נוהגים להמתין חודש ימים עד שקוראים לבת בשמה והטעם משום שהאשה נמשלה לירח וכשם שהירח צריך קרוב לשלשים יום להגיע לשלימותו מחדש כך האשה צריכה שלשים יום לשלימותה ואז קוראים בשמה וכבר כתבנו שכל מקום ומשפחה עושים כמנהגם והכל יעלה לרצון ויזכו לרוות נחת מכל צאצאיהם". ע"כ ציטוט מספרו של הגרב"צ מוצפי.

אגב, כפי הידוע לי מנהג חסידות בוסטון שקוראים בשבת השניה ללידה וזאת כדי שלא יקראו לה שם לפני הבנים. ובנוסף יש להמתין עד שבת.

העיקר שיהיה רוב נחת!

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל