לתרומות לחץ כאן

חימום מאכלים בשבת לצורך יום טוב שחל במוצאי שבת

שאלה:

האם ניתן לחמם בשבת על פלאטה כבויה מאכלים (מבושל כ"צ) לצורך מוצ"ש השנה (תשעח) שחל חג השבועות? האם יש מקור להתיר?
שיטת הספרדים בבקשה

תשובה:

שלום וברכה.

אסור להניח בשבת תבשילים על פלטה כבויה שעתידה להידלק בשבת עצמה מצד מלאכת בישול ושהייה בתחילה בשבת.

לענין דברים אחרים שאין בהם איסור בישול (כגון דברים יבשים ומבושלים שנותנם על גבי קדירה ריקה, ויש מתירים אף ללא קדירה) אם מותר להכינם ליום טוב, וכן הוצאת מאכלים מהפריזר וכדומה, לכתחלה צריך להמתין עד זמן צאת הכוכבים ואז לעשות פעולות הכנה ליום טוב.

אך אם זו שעת דחק, מותר לעשות זאת בשבת, אך דוקא בזמן מוקדם שלא ניכר שעושה זאת לצורך יום טוב.

מקורות:

הנחת מאכלים על גבי הפלטה פסק החזו”א סי’ ל”ח סק”ב שאסורה אף כשהפלטה כבויה. ולדעת האגרות משה ח”ד סימן ע”ד כתב שבמקום שאין יכול לבשל מותר להניח בשבת דברים מבושלים.

לענין הכנת דברים אחרים שאין בהם איסור זה, בחיי אדם כלל קנ”ג ס”ו פסק שאין איסור הכנה בדבר שאינו גמר הפעולה, ולכן התיר בשעת הדחק להביא יין מיום טוב לחבירו, אך כתב שדוקא בתנאי שזה לצורך מצווה ועושה זאת בעוד היום גדול שאין ניכר הדבר שעושה זאת לצורך מחר, ושיעשה זאת בשינוי.
המ”ב סי’ תרס”ז סק”ו ובשעה”צ סי’ תק”ג סק”ב פסק את דברי החיי אדם להלכה.

ובעיקר דברי החיי אדם נראה לבאר גדר הדבר, דיש שני גדרי איסור הכנה, דבדבר שהוא גמר ענין הרי אם עושה לצורך חול מיקרי מלאכה בשבת או ביום טוב, אך בדבר שאינו גמר ענין אלא טירחה בעלמא כגון להביא יין [או נידון דידן להוציא מאכלים מהפריזר] הרי שאין כאן איסור מלאכה, אלא הגדר הוא שהוא מבזה את השבת בזה שהוא מתנהג בשבת כדרך חול, ולכן אם אין זה ניכר שזה לצורך חול כגון שעוד היום גדול, והוא גם עושה זאת לצורך מצוה, ורק מחמת הדחק אין זה נחשב לבזיון השבת.

ואם כן גם בנידון דידן לכאורה, אם זאת שעת הדחק שלא יהיה לו מאכלים מופשרים בליל שבת מותר, אלא שצריך לעשות שינוי.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. מחילה מכבוד הרבנים, לא התייחסתם להיתר של הרב עובדיה יוסף בפלטה כבויה, שהוא מתיר לשים מרק על פלטה קרה, ושהפלטה תדלק לאחר זמן, ודין הכנה לא יותר חמור מחימום בשבת (כמו שמותר להוציא מהמקרר ולהפשיר מאכלים משבת ליום חול, ככה מותר לשים על פלטה כבויה) , ובשאלה הנ"ל הכל מבושל כל צורכו ככה שלפי הגר"ע זצ"ל ועוד יוצא שאין איסור לעשות כן, ויתכן שאף לכתחילה ובפרט שיש צורך גדול כמו אורחים וכדומה, ושאלתי עוד מו"צ וכתב לי להקל בפרט במקום צורך וכו'

  2. נכון אבל הגרע היה פוסק עצום בעל כתפיים רחבות, וכח דהיתרא עדיף, ולכן ניתן לסמוך עליו לפחות בשעת הדחק (ואולי השואל בכלל ספרדי וכו')

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל