לתרומות לחץ כאן

חמץ בשבת שלאחר שביעי של פסח

שאלה:

מה דין חמץ ששביעי של פסח יוצא ביוםחמישי שיש האם מותר לאכול חמץ בשבת.

תשובה:

שלום וברכה

בנוגע להלכות מוקצה, דעת רוב הפוסקים שלא אומרים מגו דאתקצאי וכו’ מחמת יום שעבר, ולכן החמץ אינו אסור משום מוקצה, אכן יש שכתבו שבחמץ גמור ירא שמים יחמיר ויחוש לדעת השער למלך שסובר שאומרים גם באופן זה מגו דאתקצאי. [עיין בספר הליכות שלמה פרק י’ סעיף ט”ז, שכתב שראוי להחמיר בזה אבל עיין בשו”ת יחווה דעת ח”ב סימן ס”ד שמתיר].

ולגבי השאלה האם מותר לאכול את החמץ מאחר ואינו שלו, שהרי מכרו את החמץ לגוי: התשובה היא: שמבואר בפוסקים שלפני שמשתמשים עם החמץ אחרי פסח, צריך לקנותו בחזרה מהגוי, ומכיון שאין קונים את החמץ בחזרה מהגוי רק במוצאי שבת, אין לאכול את החמץ בשבת, אולם יש הרבה שעושים תנאי בשטר המכירה שאם ישתמשו בדברים שנמכרו לו, יעשו אחר כך חשבון וישלמו לו על זה, ובמקרה כזה מותר, ונראה שכך עושים היום כל המוכרים.  [עיין בשו”ת חת”ס סימן ק”ט ובשו”ת שיבת ציון סימן י”א ובביאור הלכה סימן תמ”ח סעיף ג’ שמבואר שצריך לקנות את החמץ בחזרה מהגוי, שאם לא כן זה נראה שלא היה כאן מכירה תקינה, רק הערמה].

שבוע טוב ומבורך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל