לתרומות לחץ כאן

שיעור אכילה לנטילת ידים בברכה / פת קטנה האם פוטרת את שאר המאכלים בארוחה

שאלה:

שלום וברכה
היום כשקונים סלט בדרך כלל מצורפת פרוסת לחם
ברכתי על הלחם ונטלתי ידיים
אכלתי כרגיל מעת מאוד מהלחם כי זה רק על הדרך עם הסלט
ואני שואל את עצמי
האם עשיתי טוב לטול ידיים ולברך המוציא על פרוסה קטנה של לחם?
האם אני חייב בברכת המזון?
אם לא האם עברתי על ברכה לבטלה על נטילת ידדים?
יש לציין שהפרוסת לחם הייתה קטנה

תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

יש כאן שתי שאלות: האחת שיעור הלחם לענין נטילת ידים בברכה ולענין ברכת המזון, והשני, האם אכן לחם כזה פוטר את הסלט מברכה.

לגבי השאלה הראשונה:

בפחות מכביצה פת הנטילה תהיה ללא ברכה, ויש שהורו שבפחות מכזית כלל אין צורך ליטול כלל, אולם להלכה מחמירים בכך, ראה שו”ע סי’ קנט סעי’ ב ומשנה ברורה שם מכמה אחרונים.

ברכת המוציא ודאי חייבים אפילו על שיעור מועט מאוד, אין שיעור לברכה ראשונה.

ברכת המזון יש רק בכמות של כזית ואילך [חיוב הברכה יהיה מדרבנן, אא”כ אכל שיעור שביעה שאז הברכה מדאורייתא].

צירוף של לחם פחות מכזית עם מאכל אחר, לא יצטרפו לברכת המזון אלא לבורא נפשות. ראה בענין זה במשנה ברורה בסי’ רי בתחילת הסימן.

יש כמה שיטות בשיעורים הנ”ל, השיטה המקובלת היא שכזית זה 33 סמ”ק כעין קופסת גפרורים, וכביצה זה 50 סמ”ק. לדעת החזון איש השיעורים כמעט כפולים אולם בענין ברכות נהגו כשיטה זו.

שיעור אכילה לברכה אחרונה הוא דוקא אם אותו שיעור נאכל בכדי אכילת פרס – בתוך 4 דק’.

לגבי השאלה השניה:

כשיש לך רצון לאכול את הפת ודאי הכל טפל לה, אבל כשאוכלים מעט רק כדי שלא לברך על המאכלים, כתב המשנה ברורה סימן קעז:

ואם אינו חפץ לאכול פת אלא אוכל מעט פת כדי לפוטרם כתבו האחרונים דיש להסתפק אם יכול לפוטרם דלא שייך לומר שהם נטפלים להפת כיון שלא היה חפץ באכילתו וכ"ש כשאכל רק פחות מכזית או אולי כיון דדרך העולם לקבוע סעודה על הפת ברכת הפת פוטרתן בכל גווני וע"כ כתבו דבאופן זה טוב יותר שיברך על השארי דברים הברכה הראויה לכל אחת ולא יאכל פת כלל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל