מתנות לאביונים – לחץ כאן

לשמוע שיעורי תורה לפני ברכות התורה?

שאלה:

שלום כבוד הרב יש לי שאלה
האם מותר לשמוע שיעורי תורה לפני שקוראים את ברכות התורה?

תשובה:

שלום רב.

אדם שמהרהר בדברי תורה בלא להוציא מפיו אינו מחוייב בברכת התורה, ויש חולקים.  ואף על פי כן, אם הוא שומע דברי תורה מאדם אחר הוא חייב לברך, לפי שכלל הוא בידינו ש”שומע כעונה”, כלומר , השמיעה נחשבת אף היא כדיבור ומחוייבת בברכה זו. ולכן, כאשר הוא שומע דברי תורה מאדם אחר, כתב בשו”ת הלכות קטנות ח”ב סי’ קנט ובן איש חי וישב אות יב ועוד אחרונים שיש בכך חיוב ברכה מהטעם האמור. שמיעה מקלטת נסתפקו בה אם מחוייבת בברכה, ומספק יש להחמיר ולברך.

מקורות:

א. על לימוד בהרהור ראה שו”ע סי’ מז סעי’ ד שפטור מברכה, וראה בביאור הלכה שם שהגר”א חולק, וסובר, שהואיל ומצות תלמוד תורה מתקיימת גם בהרהור הלב יש בכך חיוב ברכה.

ב. שמיעה מקלטת אם היא מחוייבת בברכה, הנה, בס’ הליכות שלמה פרק ו אות ה כתב שהואיל ומצות תלמוד תורה מתקייימת גם במי שאינו בר חיובא גם חיוב ברכה שייך גם במי ששומע מקטן או אשה דברי תורה. אלא שנסתפק שם לענין שמיעה מקלטת, ולכאורה הדבר תלוי בגדר דין שומע כעונה: לדעת הסוברים שהשמיעה לבד נחשבת כדיבור, אפשר שגם כאשר הוא שומע מקלטת הדין כך, לפי שסוף סוף השתמש בכלי השמיעה לצורך הלימוד. אולם, להצד  שאמירתו של המשמיע מתייחסת לשומע, אפשר שלא שייך דין זה לגבי שמיעה מקלטת [על עיקר נידון זה ראה חזון איש או”ח סי’ כט].

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל