לתרומות לחץ כאן

בעלה בעיר – שתי ערים סמוכות

שאלה:

שלום וברכה

לגבי איסור יחוד לאישה
יש לה היתר להתייחד כאשר בעלה בעיר

מה ההגדרה המדוייקת של אותה העיר ?

האם השם גורם ?
דהיינו שאף אם הבתים מחוברים
אבל מכיון ששם העיר משתנה
יהיה אסור לה להתייחד !

או מכיון שהבתים מחוברים
זה נחשב אותה עיר ?

תשובה:

שלום וברכה

בס' יבקש תורה הל' יחוד סי' יב כתב בשם גדולי המורים, שהנושא של בעלה בעיר אינו קשור לרשויות השונות או לדיני עירובין, אלא הוא נושא פרקטי לקולא ולחומרא, כלומר, אם הוא במקום קרוב יחסית שיש תרחיש שיוכל להגיע מותר, ואם הוא במקום מרוחק אסור. לצורך הענין, בשני ישובים סמוכים יחסית יהיה היתר של בעלה בעיר, אפילו שאסור בשבת ללכת מאחד לשני, ובירושלים עצמה מאיזור פסגת זאב נניח לשכונת קרית מנחם, אף שמותר ללכת בשבת, זה לא יחשב בעלה בעיר.

אמנם בס' דבר הלכה פרק ז הביא מהחזון איש לא כך! לדבריו שם באותה העיר אימת בעלה עליה אפילו בשכונות מרוחקות, ואילו בשתי ערים סמוכות, אף שהקירבה רבה יותר, אין אימת בעלה עליה, וספר זה התקבל מאוד בקרב מורי הוראה, לכן הייתי נוהג כדבריו.

אמנם בהוספות למהדורה הרביעית כתב בשם בעל הקהילות יעקב, שכאשר מדובר בערים צמודות ממש כמו תל אביב ובני ברק, זה ודאי נחשב עיר אחת ללא פקפוק וכפי שציינת בשאלה, וכ"כ בס' נשמת אברהם בשם הגרש"ז אויערבך.

נמצא איפוא, שבשני ישובים סמוכים שאין ביניהם חיבור יש להחמיר ולא נתנו חכמים דבריהם לשיעורים, אבל בערים סמוכות שמותר ללכת ביניהן בשבת, חילוקי הרשויות אין בהן משמעות לענין זה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל