תרומות – לחץ כאן

טירחא דציבורא בגילגול התפילין בראש חודש

שאלה:

שלום הרב,
תפילת שחרית של ר"ח טבת שמנהג המקום לחלוץ את התפילין בין ח"ק למוסף, האם שליח צבור טורח זמן לקפל ולגלגל את התפיליו נחשב לטירחת הצבור או לא? ואם מותר למחות בו?

תשובה:

שלום וברכה

בענין זה צריך למצוא את האיזון הנכון, שכן מה שרואים לפעמים שהש"ץ מזדרז מאוד להסיר את התפילין בלי לגלגל ומיד דופק שיש להתחיל מוסף, גורם שחצי מהציבור כלל אינו מתפלל יחד איתו, והתפילין מונחים בבזיון וברישול, מצד שני להטריח זמן רב גם לא מתאים, אי בדידי תליא, ההנהגה הראויה להוריד בזריזות ולגלגל כראוי, ורק אז להתחיל שמונה עשרה. באופן כללי לפני שמוחים כדאי להתאזר במעט אורך רוח, מדובר בחצי דקה מקסימום…

Join the Conversation

4 Comments

  1. א.מדובר הרבה יותר מחצי דקה, ב.מדובר גם שלא זורקים תפילין אלה שמים אותם בנרתיק שלהם ובתוך כיס או תיק רק לא מגללים את הרצועות ג. עיין ספר טעמי מנהגים עניני ר"ח בהגה"ה על סימן תמו' דגם לא יגללם קודם מוסף וגו',ועיין פקודות אלעזר ח"ב סימן רפו, ואורחות חיים ס' תכג' סעיף קטן ז שימתין לכרוך ולגלול את התפילין עד סוף התפילה ולא יעשה זה בחזרת הש"ץ, ואין מי שחולק על דין זה, שאפילו שו"ת תשובות והנהגות ח"א ס' מה של רב שטרנבוך שלא מסכים להשאיר את התפילין כך גם לא חולק על דין של רבנים לעיל רק מציעה לחלץ את התפילין לפני קדיש שאחרי יהי רצון וכו'!

  2. עיקר שאלתי לא על הקפדה אלא על הסכמה, שמישמקפיד לא לגללם בחזרת הש"ץ ודאי לא חולק אלא מסכים שלא חייב לגללם לפני מוסף, ובדקתי בשעון זה היה יותר מדקה וחצי!!! חבל מאוד שאתה עונה רק דברים שאתה יודעה על עניין ולא טורח לפחות לקרוא את השאלה ואת תגובותיה מהתחלה עד הסוף כדאי להבין את המציאות ולענות בדיוק על מה ששואלים אתך! צער לי מאוד, אבל זה כבר כמה פעמים שלא מתיחסים לגוף השאלה אלא עונים מה שיודעים על העיניין ולא לעצם השאלה, ואחר כך מוחקים את התגובה ונראה כאלו זה זה התשובה!

  3. תגובתך הקודמת נמחקה משום שנוסחה בצורה מאוד תוקפנית ופוגענית ולא היתה לרוח האתר, גם זו שכאן אינה מתאימה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *