תרומות – לחץ כאן

הסרת שיער בלייזר

שאלה:

בס"ד

לכבוד הרבנים החשובים
השאלה היא הלכה למעשה
בשנים האחרונות אני סובל משיער שגדל באיזור החזה בפרט בקיץ וזה לא נח לי בכלל ומצער אותי כפשוטו
השו"ע פסק "מותר להעביר שיער איברים במספרים בכל מקום"
והשאלה:
א. האם דווקא במספריים ולא בתער?
ב. האם לייזר יש לו דין תער והנידון האם התער אסור שלא משאיר שום היכר שמשיר את כל השיער ואם כן זה ממש תיקון הנשים ואם כן גם ליזר הוא משיר את כל השיער או שהרי אינו 'תער' וכמו שזקן אסור בתער ומותר במשחה והוא הדין לייזר שיהיה מותר, או שאינו דומה לזקן שבזקן האיסור הוא מצד גילוח והשחתה ולכן שרי משחה אבל פה אם האיסור הוא מצד תיקון נשים אפילו במשחה יהיה אסור? (כלומר: באיסור לא ילבש התער אינו מצד השחתה אלא מצד תיקון והתנאות ואם כן כל דבר שמביא לתיקון הגוף כ'תער' יהיה אסור)
ג. והנה הט"ז כתב בשם רבינו יונה שבכל מקום דווקא במספריים מותר ולא בתער ומה יהיה דעתו בלייזר הייחשב כמספריים או בתער?
ט"ז: מטעם הנזכר בב"י בשם הר"ר יונה שאסרו חכמים להעביר שער בתער בכל מקום בגוף ואפי' על זרועותיו לפי שדומה לתיקון הנשים
ד. והנה הגר"א בביאורו מביא ב' גרסאות בנזיר
לגירסא א' 'שאר הגוף אפילו בתער מותר'
ולגירסה ב' אף בשאר הגוף לא הותר אלא כעין תער
ה. בשו"ע כתב שמי שיש לו חטטין ומצטער מותר להורידו ולפי זה מה הדין בשאר איברים שמצטער? (שהרי יתכן שיכול להעביר את השיער במכונה ולא יציק לו ומדוע יצטרך לליזר)
ו. מאחר והיום הגילוח בחזה במספריים ובמכונה הוא גנאי ומכוער האם הלייזר הוא פתרון

תשובה:

שלום וברכה

ראה כאן שהרחבנו בענין זה, והסברנו שכיון שיסוד האיסור הוא שהסרת השיער היא מתיקוני הנשים, גם בליזר יש לאסור כמו תער.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל