לתרומות לחץ כאן

אלמנה שלא קיבלה חליצה והרתה לחבר איתו היא רוצה להתחתן

שאלה:

אלמנה לא עשתה חליצה. אחרי כחצי שנה היא רוצה להתחתן עם חבר כשהיא בהריון ממנו. האם היא צריכה עדיין חליצה?

תשובה:

שלום רב,

חליצה ודאי שהיא צריכה, זה איסור דאורייתא. יבמה שלא חלצה (ולא ייבמו אותה כמובן) אסורה לכולם עד שתחלוץ. אולם השאלה היא האם לאחר החליצה היא תהיה מותרת לאותו אדם.

ראה ברמ"א אבה"ע סי' קנט סעי' ג': יבמה שזינתה לפני שקיבלה חליצה יש אומרים שהיא אסורה לבועל. והסיבה היא משום שחז"ל קנסו אותה אפילו בשוגגת שלא ידעה שהיא זקוקה לחליצה.

ועי' מה שכתב בשו"ת חתם סופר (אבה"ע סי' כו) על דברי הרמ"א אלו, וסיים: ונשאלתי למעשה ביבמה כנ"ל ששניהם ומ"מ איני אומר למעשה להקל והרוצה לסמוך יסמוך דאני איני כדאי. ומ"מ הדבר מתמיה מאחר בדורותינו מעשי' בכל יום שנתפתו פנויות נדות שאיסורם איסור ולא קנסינן לאוסרה על הבועל אדרבא משתדלים לישא אותה כמ"ש תוס' יבמות כ"ד ע"ב ד"ה משום וכו' ואיך נחמיר על זה שעבר גם על לאו לא תהי' אשת המת החוצה וגם הוא איננו לאו דשאר אלא לאו בעלמא כמ"ש רש"י יבמות צ"ב סוף ע"א דלא הוי אלא לאו גרידא ע"כ מי שרואה לפי הזמן והמקום להתירה לבועל שומרת יבם שזינתה היינו אחר שתחלוץ לה יבמה מאן מרמי לי' מיניה אבל מאתי לא תצא הוראה".

ומ"מ מאחר שאם יש קנס זה מדרבנן, אפשר להתיר וראה בקובץ תשובות הגרי"ש אלישיב ח"ג סי' רו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל