לתרומות לחץ כאן

האם אפשר למכור עבירות?

שאלה:

שלום הרב. האם זה נכון שאפשר "למכור" את עברותיי ליהודי אחר תמורת סכום כסף? האם זה באמת תופס ?
תודה !

תשובה:

שלום רב,

אי אפשר למכור עבירות.

ראה בשו”ת מחנה חיים (ח”ב בחו”מ סי’ כ’) שנשאל בענין עשיר שמכר לעני את כל עבירות שעשה ואח”כ חזר בו העני האם המקח הזה קיים או בטל?

והשיב המחנה חיים: “אמנם נראה לי דאי אפשר להעמיד אחר תחתיו לקבל העונש דחז”ל אמרו בשבת דף נ”ה אמר רב אמי אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוון אין מיתה בלא חטא דכתיב הנפש החוטאת היא תמות, ובן לא ישא בעוון האב ואב לא ישא בעוון הבן צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת הרשע עליו תהיה אין יסורים בלא עוון דכתיב ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם יעויי”ש בשבת דף נ”ה בתוס’ ד”ה ש”מ וכו’….הרי מבואר דאי אפשר שיבוא על איש יסורים בלא עוון כי יחזקאל רמז רשעות הרשע עליו תהיה כשם שאי אפשר שאדם ימכור זכויותיו אשר ראוי לו בעולם הבא דכתיב צדקת הצדיק עליו תהיה כך א”א שיבוא רשעת רשע על איש אחר כי רשעת הרשע עליו תהיה ולא יועיל הון ביום עברה ואין משלחת במלחמה לשלוח עבדו או שכירו תחתיו אפילו אח לא פדה יפדה איש ואין מגין בפני פורעניות אלא מצוות ומעשים טובים המה ילכו לפניו לזכות בדין".

גם בענין מצוות וזכויות כבר כתבו הפוסקים שלא ניתן למכור, ראה בשו”ת מהרש”ם ח”ג סי’ רה, ובשו”ת טוב טעם ודעת להגר”ש קלוגר הלכות תלמוד תורה סי’ קיז. שו”ת משיב דבר ח”ג סי’ יג, וברכי יוסף סי’ רמו.

וראה כאן מאמר מרתק בנושא זה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל