תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

שירותים לפני הסעודה – נטילת ידים

שאלה:

ברצוני בבקשה מספר שאילות כשיתאפשר
1. ההולך לשירותים לפני סעודה , איך ראוי האם שיטול פעמיים אחד לאשר יצר ויטמט ידיו ויטול שוב או שאפשר לכתחילה ליטול פעם אחת ולברך את שני הברכות , מה קודם .וא"כ אז מה קודם ?
2. בחור שלובש שרשרת (דמוי זהב עם כזה תליון של מגן דוד ) האם עובר בזה משום איסור לא ילבש …. והאם לפחות לבקשו שלא יכנס עם זה לסוכה הקדושה

תשובה:

שלום רב

בענין זה יש כמה מנהגים שונים, ונראה שהיותר מקובל, הוא לאחר השירותים לרוחץ ידיו ללא כלי לברך אשר יצר ולגעת בנעליים ולאחר מכן ליטול ידים שנית.

ב. אם מדובר בשרשרת גברית אינו עובר בלא ילבש, בשרשרת נשית זו כמובן בעיה, אבל חלילה לדחות אותו! לומר ליהודי לא להכנס לסוכה זה לא ממש יחזיר אותו בתשובה שלמה… יהודים צריך לקרב באהבה ובנעימות ולא בדחייה.

בהצלחה רבה

מקורות:

בשולחן ערוך אורח חיים סימן קסה סעי’ א כתב: העושה צרכיו ורוצה לאכול, יטול ב’ פעמים. על הראשונה מברך: אשר יצר, ועל השנייה מברך: על נט”י. ואם אינו רוצה ליטול אלא פעם אחת, לאחר ששפך פעם אחת על ידיו ומשפשף, יברך: אשר יצר, ואח”כ בשעת ניגוב יברך: ענט”י. אולם, במשנה ברורה שם הביא בשם המגן אברהם ועוד אחרונים, שבפעם הראשונה לא יטול נטילה גמורה אלא רק עד סוף אצבעותיו, שאם לא כן לא יוכל לברך על הנטילה השניה שכן כבר ידיו טהורות.

אפשרות נוספת יש, בנטילה הראשונה ליטול ללא כלי, שכן מעיקר הדין נטילת ידים אחרי שירותים אינה טעונה כלי. לאחר מכן יגע בנעליים וכיוצא בזה ובאופן זה ודאי יתחייב נטילה נוספת. וראה הליכות שלמה פרק כו שכך נהג הגרש”ז אויערבך.

אולם, בס’ תשובות והנהגות ח”א סי’ קסח הביא שהחפץ חיים הורה למעשה ליטול ידיו רק פעם אחת לברך על נטילת ידים לנגב את הידים לברך אשר יצר ורק אחר כך המוציא, וכך הובא בדינים והנהגות חזון איש פרק ו סעי’ ח. ובארחות רבינו ח”א עמ’ עח.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל