תרומות – לחץ כאן

צום בלי קבלת תענית במנחה

שאלה:

מה הדין של הצם תענית יחיד ושכח לקבל אותו במנחה של יום לפני ? האם התענית חשוב תענית ?

תשובה:

שלום רב

למרות שלכתחילה יש לקבל תענית במנחה, יש משמעות לצום גם אם מקבלים תענית בתחילת היום, או אפילו באמצעו בתור תענית שעות.

מקורות:

עי’ שו”ע או”ח סי’ תקסב ס”ה-ו לענין קבלת תענית שצריך דווקא מבעו”י ובתפילת מנחה או אחריה, וקבלה בלב מועיל רק בתפילת מנחה, וע”ש סעיף י’ לגבי תענית שעות שמועיל גם באמצע היום, וי”א שדווקא אם קיבל מבעו”י, ועי’ בשו”ע בסי’ תקסג שקבלה בלב לא בשעת מנחה לא נחשב לקבלת תענית, ואולם יש מהאחרונים שחלקו עליו וסוברים שכל זה לגבי דין אמירת עננו, אך מכל מקום נחשב לנדר שמועיל בלב לגבי תענית, ראה שם במשנ”ב, ומשמע מדבריו שיש להחמיר במקום שיכול לעשות זאת, ומכל מקום גם במקרה וקשה עליו הדבר יכול לעשות התרת נדרים אפילו שנדרי מצוה אין להתיר אך כאן שתלוי במחל’ הפוסקים והדבר קשה עליו יש להקל בזה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *