לתרומות לחץ כאן

חיוב קריעה בראיית ירושלים בחורבנה / האם גם נשים חייבות בקריעה זו?

שאלה:

האם יש מקור וסיבה הלכתי לא לקרוע קריעה בראיית ירושלים בחורבנה, והכותל? והאם גם בחורים ונשים חייבים?

תשובה:

שלום רב,

ודאי הלכה זו נוהגת גם היום. אמנם הגרים בירושלים יש להם על מה לסמוך להקל. ראה בשערי תשובה בסי’ תקסא בשם הרדב”ז, ובברכי יוסף שם ס”ק ב וכף החיים ס”ק כו, וראה שו”ת תשובות והנהגות ח”ה סי’ קסה שהמיקל יש לו על מי לסמוך אף שהמחמיר תבוא עליו הברכה. ראה עוד כאן וכאן 

לגבי חיוב אישה בקריעה על החורבן, ראה באורות רבינו ח”ב עמוד קמט שהביא: “בנוגע לנשים אם מחוייבות לקרוע הורה מו”ר לזוגתו הרבנית ע”ה שתקרע רק פעם אחת בעת שתראה את הכותל ואמר לי מו”ר אע”פ שבנותיו הלכו יחד עם מרן החזו”א ועמו לכותל ואחת כבר היתה בת מצוה ולא אמרו לה לקרוע רק בנו שהיה לאחר בר מצוה קרע מ”מ זה לא ראיה כי אפשר דלאו אדעתיה דמרן שכבר גדולה”.

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. מה הסברה לפטור נשים מזה? אין זו מצוה שהזמן גרמא. כמו שנשים קורעות על קרוביהן שמתו, כך מסתבר שצריכות לקרוע על מקום המקדש.

  2. ברור שמעיקר הדין אין הבדל, אלא שצירף כנראה סברות אחרות שנאמרו בענין זה אף שלא סמך עליהן להלכה לענין אנשים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל