לתרומות לחץ כאן

ספר דינא דמלכותא

בימים אלו יצא לאור הספר 'דינא דמלכותא', שעוסק בבירור עניני הנהגת ציבור ע"פ ההלכה, הספר נכתב כדי לסייע לכל אוהבי התורה והיושבים על מדין, ללמוד ולהעמיק בסוגית דינא דמלכותא דינא. כי אע"פ שכמעט אין דין תורה, שאין לו שייכות לסוגית דדמ"ד, לא זכינו בש"ס לסוגיה מיוחדת להלכה חשובה זו. גם רבותינו הרמב"ם והשו"ע, לא קבעו פרק או סימן בו ניתן ללמוד בצורה מרוכזת את כל יסודות הסוגיה, ובכדי ללמוד ולברר את גדרי ההלכה של דדמ"ד, יש צורך לעיין בסוגיות רבות בש"ס, ובביאורי הראשונים והאחרונים, ובנפסק בהם ע"י הרמב"ם השו"ע ונו"כ. ושוב יש לעיין בספרות השו"ת שמלאה בנידונים של סוגית דדמ"ד.

על הקושי שיש בסוגיה זו, ניתן ללמוד מעדות הרשב"א (ח"ו סימן רנד) אשר כל בית ישראל נשען על דבריו. וז"ל: "במה שכתבתה דינא דמלכותא דינא, יגעתי הרבה". והריב"ם מבעלי התוס' (שו"ת חכמי פרובינציה סימן מט) כתב: "ודאי ראוי הוא חכם כמוך, לעמוד על דברים הללו, מצד מה שבהם מן הקושי, וכבר ראיתי המפרשים והפוסקים בענין דינא דמלכותא דינא, בלבול גדול, יארך ענינו". ומחמת כן סבר מהר"י בן לב לכתוב קונטרס מיוחד, כדי לבאר את סוגיה זו. וז"ל (ח"ג סימן קט): "ואם יגזור הש"ית אני חושב לכתוב קונטרס ארוך בדינא דמלכותא דינא".

בספר 'דינא דמלכותא' נעשה בע"ה השתדלות להקיף את עניני סוגיה זו מכל צדדיהם, בהיקף נרחב ובעיון הלכתי, מהמקרות ועד דעת גדולי הפוסקים בדורינו. כאשר מתבארים בספר ענינים הלכתיים מורכבים, כמו סוגיית דד"מ, דד"מ בא"י, דד"מ בדמוקרטיה, דד"מ בחוק שבין אדם לחברו, דד"מ בדין הפלילי, דין מסירה, חיוב מיסים, פטור ת"ח, כח טובי העיר, כופים בני העיר זה את זה, סמכות הערכאות, דין ממון הגוי, הפקעת הלוואתו, דינא דגזלנותא, ועוד ענינים רבים וחשובים.

הספר נכתב ע"י הרה"ג דוד שלמה שור שליט"א ונבחר ע"י וועדה בראשות גדולי ישראל לצאת לאור במסגרת תוכנית "נופת – צופים", שע"י הוצאת ספרים 'צוף', ובנדיבות ליבו של הנגיד הנודע הר"ר חיים הערש פרידמן שליט"א, ומעוטר בהסכמות של גדולי הדיינים אשר צופים כי בע"ה מעתה הספר ישמש כספר יסוד בענינים אלו. בספר מודפסות הסכמות מהרה"ג מנחם מנדל שפרן שליט"א הרה"ג זלמן נחמיה גודלברג שליט"א הרה"ג נפתלי נוסבוים שליט"א הראשל"צ הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א הראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א.

להשיג: בחנוית המובחרות / טלפון: 02-5820775 / כתובת מייל: [email protected]

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל