לתרומות לחץ כאן

הבטיח לקטן דבר מה ואינו רוצה לקיים

שאלה:

אם אמרתי לילד בן עשר שאם הוא יצליח לעשות דבר מה, אתן לו מאה ש"ח, ולא התכוונתי ברצינות, אך הוא הצליח לעשות את הדבר בלי להבין שהוא הצליח לעשות אותו, האם אני מחויב לתת לו את הסכום? אשמח לנימוק.

תשובה:

שלום רב,

יתכן שאינך חייב מעיקר הדין, אבל צריך לדעת שמבואר בגמרא (סוכה מו,ב): "אמר רבי זירא: לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא לך מידי ולא יהיב ליה, משום דאתי לאגמוריה שיקרא, שנאמר למדו לשונם דבר שקר". ראה גם את דברי הרמב"ם בהלכות שבועות (פרק יב) "צריך להזהר בקטנים הרבה וללמד לשונם דברי אמת בלא שבועה כדי שלא יהיו רגילים להשבע תמיד כעכו"ם, וזה הדבר כמו חובה על אבותיהם ועל מלמדי תינוקות". כלומר, יש לנקוט משנה זהירות ביחס להבטחות לקטנים, כדי שלא ילמדו שלא צריך לעמוד בדיבורם.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל