לתרומות לחץ כאן

גידול כלבים בבית

שאלה:

שלום. רציתי לדעת אים יש איסור לגדל כלב

תשובה:

שלום וברכה

אם הוא כלב הנובח או נושך ובכך הוא מפחיד אנשים, הוא מוגדר כ”כלב רע” ואסור לגדלו בבית אם לא לצורך שמירה וכד’. אולם אם אינו מוגדר כזה אין איסור לגדלו.

באופן כללי, ראוי לציין שהמגדל בעלי חיים בביתו, מוטל עליו חובה לדאוג להאכלתן, ואסור לו לאכול בעצמו לפני שהוא דואג לאכילתן של בעלי החיים. ומסיבה זו שצריכים להזהר מאד בנושא זה, רבים נמנעים מלגדל בעלי חיים בביתם.

מקורות:

במשנה ב”ק עט,ב מבואר שאסור לאדם לגדל כלב אלא אם כן הוא קשור בשלשלת, ובטור חו”מ סי’ ת”ט ועוד פוסקים גרסו במשנה ‘כלב רע’ אך כלב שאינו רע מותר לגדלו, וכבר בדורות קדומים נהגו לגדל כלבים לשמירה, כמבואר במדרש רבה בראשית כב,יב שהאות שעשה הקב”ה לקין שלא יכוהו היה ‘כלב נתן לו’ וכן ליעקב אבינו היו כלבים רבים לשמור את צאנו כמבואר במדרש. וכן כתב הרמ”א סי’ ת”ט ס”ג שנוהגים לכדל כלבים לשמירה אך כלב רע אין לגדלו אם אינו קשור בשלשלאות של ברזל. ובשו”ע הרב כתב שצריך לקשרו כל זמן שעלול לנבוח ולהזיק לבני אדם.

אמנם אם אין צורך בדבר ממידת חסידות אין לגדל כלבים כלל כמבואר בגמרא בשבת סג,א ‘כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו (שעניים מפחדים להתקרב לביתו – מהרש”א שם) ואף פורק ממנו יראת שמים’ ובב”ק פג,א נאמר שהמגדל כלבים כמגדל חזירים, ועי’ עוד ברשב”א ב”ק פב,ב, ובפלא יועץ ערך כלב כתב גם כן שלא לצורך שמירה יש להמנע מלגדל בתוך ביתו, ואם צריך לשמירה יגדלו בשלשלאות. ועי’ עוד בשו”ת חלקת יעקב או”ח סי’ ל”ד אות ה’ מה שכתב בגנות המגדלים כלבים לצורך שעשוע.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. האם מותר להוסיף לשאלה הנ"ל לגבי החתול?
    אמנם יש לדייק, כי יש שני היבטים לנושא:
    א. לצורך החזקת חתול כחיית מחמד
    ב. לצורך פרנסה ע"י הרביה ומכירת הגורים
    תודה רבה ושבת שלום

  2. קב הישר (פרק ב): "והסיבה הראשונה כשאדם מסתכל בדברים טמאים עד שהשביע עינו בהם בהסתכלות, אף שיש לאדם רשות לראות בריות משונות הבאים ממדינות מרחקים ועל זה תקנו חכמינו ז"ל וקבעו ברכה ברוך משנה הבריות, מכל מקום לא ישביע עינו בהסתכלות ולא יראה בהם כי אם דרך עראי, כי מאור העינים דומים בארבעה גוונין שהן נגד אותיות שם הוי"ה, ואם הבן אדם רואה בראיותיו בריות טמאות אז הוא ממשיך רוח הטומאה החופף עליו בזה הדבר והוא הגורם אחר כך להסתכל בדבר היותר גרוע המביא האדם לידי מכשול".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל