לתרומות לחץ כאן

מעבר מחדר לחדר בסעודה / כתיבת קטורת על קלף

שאלה:

שלום

שתי שאלות בנושאים שונים

א. כידוע אדם יכול לעבור מחדר לחדר אם כיוון מלכתחילה לעשות כך. במקרה שאדם חשב כך, האם אפשר לאכול בחדר אחד את כל הארוחה ולברך ברכת המזון בחדר השני?

ב. שמעתי שאסור לכתוב על קלף את פרשת הקטורת (כמו שיש שקוראים ממנו), מדוע?

תודה

תשובה:

שלום רב

במעבר מחדר לחדר הביא הביאור הלכה בסי' קעח מחלוקת בין הפוסקים אם נחשב שינוי מקום או לא. וראה סי' רעג סעיף א שלענין קידוש במקום סעודה החמירו בזה מאוד, לכן יש להחמיר ולברך במקום שאכל.

נהגו להתיר לכתוב קטורת על קלף, אדרבה זו סגולה ידועה, יש שהחמירו שלא לכתוב עשרת הדברות על קלף מפני תרעומת המינים שאמרו שרק הן מהשמים.

מקורות:

יש שהחמירו בכך מחמת הדין האמור בגיטין ס ע”א שאין כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה, ומשום שהתורה ניתנה חתומה ושלימה ולא מגילות מגילות, שכן פסק השו”ע ביו”ד סי’ רפג. ואף שהט”ז שם ועוד פוסקים תמהו על דברי השו”ע מדברי ראשונים רבים שהתירו זאת, כיון שהטעם להיתר הוא ש”עת לעשות לה’ הפרו תורתך”, כלומר שלא ניתן ללמוד תורה בלי לכתוב אותה מחולקת למגילות, ואין כל אדם יכול להרשות לעצמו לכתוב ספר תורה שלם, בזמנינו שהספרים נדפסים בדפוס, משום סגולה לבד אין להקל.

אכן רבים נהגו להקל בדבר וכמובא בס’ סדר היום שיש לומר פרשת הקטורת מתוך קלף, וראה בהרחבה רבה על האוסרים והמתירים בס’ הלכה ברורה ח”ז בירורים סימן א.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל