ממתין לגיור לחומרא מה יעשה בשבת?

שלום להרב,

שאלה: מי שב"ד פסקו עליו שהוא ספק גר בשביל גיור שעשה אצל רבנים אחרים שפיקפקו בה, ואתה עומד בתהליך גיור לחומרה, עד שיקבעו לו תאריך גיור מה יעשה גבי שבת , האם יש לו לעשות דבר מואט כמו מי שאף פעם לא התגייר כמו מה שאומרים להם כמו להדליק נר פעם אחת כדי שלא יהיה שומר שבת מה שאסור לפגוע או זה יש לו חומרא של יהודי ואין לא להדליק נר?

תשובה:

שלום רב,

אני לא יודע למה הכוונה, אם על פניו נראה שהגיור תקף מעיקר הדין אלא שיש סיבה שיעשה גיור נוסף לחומרא, ודאי שעליו לשמור שבת כדת וכדין. אולם אם זה באמת ספק. זו שאלה שכבר נשאלה באחרונים מה קורה במי שהוא ספק יהודי האם עליו לשמור שבת או שמא לחלל שבת כדי שלא ישמור שבת בגיותו.

ראה במנחת חינוך (מצווה לב מוסך השבת אות ו), שכתב עפ”י דברי הרמב”ם שבגוי אין דין שיעורים. לכן עליו לחלל שבת באופן של חצי שיעור ובזה מצד היותו גוי הוא חילל שבת, ועל הצד שהוא יהודי, לא לא חילל שבת. ויש שכתבו שיעשה מלאכה שאינה צריכה לגופה, באופן זה אין זה נחשב לשביתה, אבל גם אין כאן חילול שבת על הצד שהוא יהודי. התשובה המרתקת ביותר היא של ההפלאה, שכתב שדין זה שהיום מתחיל מהלילה הוא רק אצל יהודים, לגבי הגויים היום קודם ללילה, ולפי דבריו, אם יחלל במוצאי שבת יצא ידי חובתו… וכל הבעיה של גוי ששבת היא בשני ימים טובים הסמוכים זה לזה או בשבת שאחרי יום טוב. אולם הלכה שלא כדבריו.

Join the Conversation

2 Comments

  1. ידועים דברי הגר"ח שילך עם ציצית לתוך רה"ר, דאין הציצית כחלק מהבגד רק ע"י קיום מצות ציצית, ואם הוא גוי אין לו קיום מצוה ונחשב הוצאה לרה"ר.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל