לתרומות לחץ כאן

האם קוברים שיניים תותבות ביחד עם הנפטר

האם יש צורך לקבור שיניים תותבות עם הנפטר

תשובה:

שלום רב,

לא מוציאים שיניים תותבות מהנפטר וקוברים אותם ביחד עימו. וראה במקורות.

ראה פתחי תשובה יו"ד סי' שמט. וראה בספר גשר החיים (פרק ח' אות ח -ט) שכתב:"השיניים התותבות באופן שהיה חולץ אותן בחייו מדי פעם בפעם לא נאסרו בין שהם שיניים של עצמות ובין שהם כסף וזהב אבל השיניים התותבות הנמצאות באופן קבוע שא"א להסירן אם לא ע"י רופא במכונה ואף שהן של זהב בטלים לגוף ופי' מאחר שהשיניים המחוברות הם חלק מהגוף אסור ליטלן אלא אם רק גילה דעתו שלא הקצה אותן לגופו לאחר מיתתו כגון שאמר יתנו שיני זהב שלי לפלוני בן פלוני או שנהוג שם באותו מקום לחלצן לאחר המיתה ואין המנהג להקצותן לאחר מיתה ולקוברן בזה לא נאסרו". וראה גם בפרק טו באות ג שכתב שיניים שנפלו או שנתלשו מאדם לאחר מיתה צריכות קבורה משום שנאסרו בהנאה וכו' והשיניים שנשרו בחייו של אדם אינן צריכות קבורה שלא נאסרו בהנאה ומ"מ יש כמה אנשים שומרים אותן בחייהם ומצווים לקבור אותן ולהיות אתם בעת תחיית המתים".

וראה גם בשו"ת ציץ אליעזר חלק י סי' כה פרק ח' אות ח' שהביא בשם החיד"א בשו"ת יוסף אומץ סי' ל שנשאל על אודות זקן ת"ח שנהג להצניע שיניו הנופלות בכיס אחד כדי שיקברן עמו ואבדה לו שן אחת והיה הולך וצוער על שיניו וכתב שם הרחיד"א שחכמי המערב היו זהירין בזה וגם בספר מעבר יבוק כתב שראה שנוהגים כן אבל למעשה כתב שאין לו לזקן להצטער בזה שנאבדה שן עי"ש.

 

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. החילוק מבואר בתשובה, ובעצם בשפה המודרנית, יש הבדל בין תותבות לשתלים… שיניים שאדם מוציא בלילה כשהולך לישון לא נקברות עמו אבל קברים בודאי לא מוציאים מהפה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל