לתרומות לחץ כאן

מדוע אין שחיטה בדגים / כמה פרטים בהלכות סעודה

למה לא שוחטים דגים?
למה מניין מצריך עשרה אנשים, ואילו בזימון מספיק שלושה?
למה בסעודה טובלים את הלחם במלח ומחלקים לשאר הסועדים?

תודה רבה
חשוב לי גם המקורות

תשובה:

שלום רב,

א. הסיבה שלא שוחטים דגים הוא מגזירת הכתוב. עצם השחיטה בבהמה ובעוף נלמד מהפסוק. ובדגים הגמרא בחולין כז,ב הביאה פסול וממנה היא לומדת שדגים אינם צריכים שחיטה: "דגים דלאו בני שחיטה נינהו מנלן? אילימא משום דכתיב: הצאן ובקר ישחט להם אם את כל דגי הים יאסף להם, באסיפה בעלמא סגי להו".

ב. מנין צריך עשרה זה נלמד "קהל" שאין קהל פחות מעשרה.

ג. כתב בשו"ע סי' קסז סעי' ה' שפת שלנו שיש בהם כבר מלח או תבלין אין חובה לטבול במלח. והוסיף הרמ"א: "מצוה להניח על כל שלחן מלח קודם שיבצע, כי השלחן דומה למזבח והאכילה כקרבן, ונאמר על כל קרבנך תקריב מלח. והוא מגין מן הפורעניות". והביא שם במשנה ברורה בשם המקובלים שהם כתבו לטבול כל פת ג' פעמים במלח.

ולגבי שאלתך מדוע מחלקים לשאר הסועדים, ראה שם בסעי' טו שכתב בשו"ע: "אין המסובין רשאים לטעום עד שיטעום הבוצע. אבל מותר לתת לכל אחד חלקו קודם לה שאוכל הוא, והם ימתינו עד שיאכל הוא. ואם כל אחד אוכל מככרו ואין כולם זקוקים לככר שביד הבוצע, רשאים לטעום קודם. ואם הוא שבת, צריך שיהא לפני המסובים לחם משנה חוץ ממה שלפני הבוצע, ואז יהיו רשאים לטעום קודם הבוצע".

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל