מתנות לאביונים – לחץ כאן

שליח ציבור שעובד במספרה של נשים

בס״ד, האם שליח ציבור שמקצועו הוא ספר לנשים וגברים, האם להלכה הוא מוציא את הציבור בתפילתו? מהם הכללים לגבי הכשרת השליח ציבור? ביקשו ממני מקורות הפוסקים לגבי הנושא ואשמח אם הרב יצרף מקורות

תשובה:

שלום רב

ודאי שאינו ראוי להיות שליח ציבור. הוא עובר על איסור בקביעות. אין שום היתר לגעת בנשים. זה מביא לידי הרהור אסור, וכן איסור לא תקרבו. ובודאי שהוא עושה כן באופן קבוע. ראה מה שכתב בשו"ע סי' נג סעי' ד': "ש"ץ, צריך שיהיה הגון. ואיזהו הגון, שיהא ריקן מעבירות; ושלא יצא עליו שם רע אפילו בילדותו; ושיהיה עניו ומרוצה לעם". ריק מעבירות ממש לא ניתן לומר על מיש עושה את זה ועוד באופן קבוע ובריש גלי. בס"ק פב הוסיף המשנה ברורה להביא שלכתחילה לא ממנים אדם שעבר בקביעות עבירות בשוגג… אבל אני מבין שבקשו ממך להציג מקורות, אז הראה להם את הקטע הבא:

שו"ת רבבות אפרים (ח"ה סי' תקז):

"בא אלי בחור ישיבה ואמר לי שאירע שהיה צריך לחכות ג' שעות בשדה התעופה להחלפת אוירונים והיות שהיה צריך להסתפר נכנס שם להסתפר ונשים היו הספרניות ונסתפר אצל אשה ואמרתי לו דאסור כ"ש אם היא יהודית משום נדה ואפילו עכו"ם ג"כ אסור. ושאל היכן זה כתוב ואמרתי זה דבר פשוט שמביא לידי הרהור ועוד ולא צריך להיות כתוב. ואוי ואבוי שהגענו שלפסק הלכה כזה צריך לראות בפנים זה דבר המביא לידי ערוה ופשוט כביעתא בכותחא שאסור  ולא הסכים".

"טלפנתי למשגיח של הישיבה שלו וכשחזר קרא לו המשגיח ואמר לו שהפסק של הרב גרינבלט לא צריך ראיות וזה פריצות והאריך וטילפן לי הבחור שאני צודק והתנצל שביקש ראיות ואמרתי לו אין לו מה לההנצל אבל אני כותב שהגענו למצב שדברים שאיש ואשה לא חלמו באירופה שיעשה נעשה כעת וכל אחד ירחק מזה ובפרט לבני תורה".

וזה עוד מדובר באקראי. כל שכן בקביעות, ואצל שליח ציבור שצריך שיהיה "ריק מעבירות"!!!

Join the Conversation

2 Comments

  1. הקריטריונים הם כפי שפסק בשו"ע שם סימן נג. כלומר שאינו בעל עבירה. אבל לא צריך לחטט בציציות של כל אדם, בפרט כשלא מדובר בשליח ציבור קבוע. אבל השואל שאל על אדם שבשאט נפש עובר על איסור ברור באופן קבוע, והוא ודאי שאינו ראוי להיות שליח ציבור כפי שפסק בשו"ע שם.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל