לתרומות לחץ כאן

היכרות בין אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות

אני לומד באוניברסיטה . הכרתי מהלימודים מישהי חילונית וחשבתי להכיר אותה לחבר שלי שגם חילוני. האם מותר הדבר?

תשובה:

שלום רב,

ראה במקורות שהדבר אסור. יתכן שיש בכך איסור לפני עיוור שאתה מכשיל אותו באיסור זנות ונדה. וגם איסור מסייע לדבר עבירה

מקורות:

בשו"ת משיב דבר לגאון הנצי"ב (ח"ב סי' לב) נשאל בשאלה זו. והאריך לבאר את שיטת הראשונים באיסור מסייע לדבר עבירה. והעולה מדבריו שלשיטת התוס' והרא"ש אם הם לא יעברו על האיסור מיד, מותר לסייע להם ואין בכך איסור מסייע לדבר עבירה, אולם עדיין יש איסור לפני עיוור, אבל איסור זה כידוע שהוא רק באופן של "תרי עברא דנהרא" כלומר, שללא העזרה שלך הם לא יכולים להגיע לאיסור. ולכן מסקנתו שלמרות שהם לא ישמרו נדה, מאחר שהאיסור הוא לא מיידי, ואין בכך "תרי עברא דנהרא", מותר.

אולם לשיטת רש"י והר"ן שגם אם האיסור אינו מיידי אסור לסייע להם, והתירו את זה רק במקום ששיך הטעם מפני דרכי שלום" יהיה אסור לשדך ביניהם. אלא אם כן זה תחום עיסקו ובכך הוא מתפרנס שענין של פרנסה כדי חייו שווה לטעם של מפני דרכי שלום, אבל בחנם יהיה אסור לשדך בניהם לשיטתם.

אולם קצת צ"ע מדוע אין זה נחשב למקום שאין תרי עברא דנהרא, הרי ללא הסיוע שלך הם לא יפגשו אחת את השני. אולם כנראה כוונתו מאחר שמן הסתם הם יכולים ויפגשו אנשים ונשים אחרים ואחרות, ויעברו איתם את האיסור, א"כ אין זה נחשב לתרי עברא דנהרא. וצ"ע מה החילוק בין זה לבין השטת כוס יין לנזיר שזה נחשב לתרי עברא דנהרא.

ועי' עוד בשו"ת אגרות משה ח"ט אבה"ע סי' ו', שצידד לאסור לסדר קידושין למי שלא ישמור נדה, ובקושי רב התיר באופן שאם לא יסדרו להם קידושין הם ילכו לקונסרבטיביים. וראה עוד באגר"מ ח"ד אבה"ע סי' פז שהביא את דברי הנצי"ב הנ"ל וחילק בין סיוע לשידוכים שאינו ישיר לאיסור, לבין סיוע בקידושין.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל