לתרומות לחץ כאן

שליח ציבור בימים נוראים שחטא ועשה תשובה

שלום,
גבר שבגד באשתו(ללא מעשה אישות בפועל)
איך מכפרים על עוון זה?
איך להתגבר על המחשבה שהוא עבר אסור כרת?
בזמנו הוא לא היה במצב נפשי טוב על אף שזה לא תרוץ
טיפול פסיכולוגי יכול לעזור?
האם מותר לו להיות חזן בשבתות וימים נוראים?
להמשיך להעביר שעור תורה?
הוא מאוד מצטער על המעשה שעשה וזה מטריד אותו כל היום.
מדובר בחבר טוב ולאחד שיש לו מעמד בקהילה
תודה
אם אפשר להתייחס מהפן ההלכתי וקצת מעבר

תשובה:

שלום רב,

א. הכפרה על מעשים אלו צריכים להיות כפי שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה, חרטה עמוקה, וידוי וקבלה לעתיד ברמה כזו "עד שיודע תעלומות יעיד עליו שלא ישוב לחטא הזה לעולם" וכמובן על כל מעשה יש כפרה. אגב, אם לא היה מעשה אישות בפועל זה לא איסור כרת, אלא איסור לאו של לא תקרבו לגלות ערוה.

ב. לגבי להעביר שיעורים הלאה, ובדאי שמותר. ואדרבה ככל שירבה קידוש ה' ויפיץ יותר תורה יהיה לו לכפרה.

ג. לשאלתך האם הוא יכול להיות שליח ציבור בשבתות ובימים נוראים. כידוע וכפי שנפסק בשו"ע לא ממנים שליח ציבור אם הוא בעל עבירה. אבל אם הוא שב בתשובה שלמה בודאי שניתן למנות אותו, יחד עם זה כתב המשנה ברורה סי' נג ס"ק כב: "עיין במ"א שהביא בשם הרבה פוסקים דאפילו במזיד כל ששב שרי להיות ש"ץ קבוע דדוקא לענין ת"צ מחמרינן שלא יצא עליו ש"ר אפילו מילדותו אבל להיות ש"ץ קבעו לשאר ימות השנה מותר למנותו אפילו לכתחלה כל ששב בתשובה וכזה הביא הפמ"ג בשם א"ר להלכה וכתב בא"ר דבימים נוראים עכ"פ יש להחמיר לדון בדין תעניות דבאמת אפילו בשאר ימות השנה יש בזה הרבה דיעות בין הפוסקים עיין בכה"ג ובביאור הגר"א וכ"ז היינו שלא למנותו לכתחלה אבל אין מסלקין אותו לכו"ע אם שב בתשובה".

כלומר, בימים נוראים לכתחילה לא ממנים גם לאחר ששב בתשובה. אולם אם לא יצא עליו שם רע, ואין יודעים על חטאיו ובפרט שנעשו מן הסתם כאירוע חד פעמי ולא "הושרש בחטא" וראה שו"ת קנין תורה בהלכה ח"א סי' יח.

בהצלחה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל