תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

ברכת התורה לישן ביום

מי שישן בצהריים צריך לכוון בתפילת מעריב באהבת עולם שרוצה לצאת בברכת התורה ?

תשובה:

שלום רב

בשו"ע סי' מז סעי' יא הביא מחלוקת האם הישן שנת קבע על מיטתו ביום מברך ברכות התורה, ובשו"ע שם כתב שהמנהג שאינו חייב ברכה, ועל פי זה נהגו רבים שלא לחשוש לכך כלל ושלא לכוין אף בברכת אהבת עולם לצאת ידי  חובה. אמנם, במשנה ברורה שם הביא מכמה פוסקים שחששו לכך ואף אמרו שהמברך לא הפסיד, לכן לחשוש לדעות אלו כדאי לכוין באהבת עולם לצאת ידי חובת ברכה זו, וללמוד משהו לאחר התפילה. ראה משנה ברורה שם ס"ק יג. ויש אומרים שאם הוא רחוק עדיין מתפילת ערבית יהרהר את הברכה בליבו, ראה אשל אברהם שם, וכף החיים שם בשם חסד לאברהם. וראה ס' מגיד תעלומה שכתב שכדי שלא להכנס לספק עדיף להמנע לגמרי מלישן שנת קבע על המיטה ביום… בכל מקרה המנהג הוא שלא מברכים ברכת התורה במצב כזה, ולא סומכים על השיטה שהביא המשנה ברורה שהמברך לא הפסיד. ראה אשל אברהם וכף החיים שם, ובשו"ת מנחת שלמה סי' יח.

Join the Conversation

4 Comments

  1. שלום וברכה.

    אני רוצה לחדד קצת את השאלה:
    מה עושה מי שישן שנת קבע ביום אחרי שבלילה לא ישן בכלל. כך שעבורו השינה הזאת היא תחליף לשנת הלילה. האם צריך לברך? אם לא, אדם כזה שעובד בלילות יכול לא לברך ברכות התורה במשך כל ימי החול.

    תודה מראש.

  2. אדם כזה יסמוך על הוראתו של רבי עקיבא איגר, שאמר שהיות ויש מחלוקת אם השינה גורמת את ההפסק וחיוב הברכה הוא עצם המציאות של הלילה, אדם שישן ביום הקודם ובלילה לא ישן, יכול ממה נפשך לברך, כיון שגם ישן שנת קבע וגם עבר לילה, ולפי זה יצא מצב מעניין, שהאדם שאתה מדבר עליו, יברך כל בוקר ברכות התורה אף שהוא הולך תיכף לישון שנת קבע… בברכת אהבה רבה של ערבית כדי שיכוין לצאת ידי ברכת התורה ויעשה תנאי שיחול רק עד הבוקר.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל