לתרומות לחץ כאן

כבוד האח הגדול

מה כוללת מצוות כיבוד אחיו הבכור?
מה אני מחויב, האם לשבת במקומו, לקרוא בשמו, לסתור דבריו וכיוב' בגדר המצווה?

תשובה:

שלום רב

נראה שבאח הגדול יש רק דין כבוד ולא דין מורא, ממנו נגזרים הדינים שהזכרת.

מקורות:

בספר ‘עיקרי הדינים’ (סימן כז, אות ז) הסתפק אם חייב אדם אף במוראו של אחיו הגדול, או שמא אין החיוב אלא לכבדו (שכן הפסוק שממנו רבתה הגמרא דין כבוד אחיו הגדול מדבר בחובת כבוד), ולא לירא ממנו. יש בכך השלכה לכל דיני מורא המבוארים בגמרא (קידושין לא, ב), כגון מה שאסור לעמוד במקומו, לישב במקומו, לסתור את דבריו, וכך הלאה (מתוך דברי המדרש בעניין רחל ולאה, משמע שיש גם עניין של מורא ולא רק כבוד, אבל כמובן לא מדובר במקור הלכתי מובהק).

בספר יושר הורי (סימן יט) פשט ספק זה מדברי שו”ת הרא”ש (כלל טו, סימן ז), שהורה שיפה עשה אח קטן תלמיד חכם במה שנידה את אחיו הגדול שביזה אותו. בספר ‘בית מאיר’ הקשה שהרי בנוגע לאב, מבואר ב’שולחן ערוך’ (יו”ד סימן רמא, סעיף ה) שאין הבן נעשה שליח לנדות את האב, ואיך הותר לאח לנדות את אחיו הגדול. על כך יישב ב’בית מאיר’ שאיסור נידוי האב נגזר מחובת מורא, וחובה זו לא נאמרה בנוגע לאח גדול.

ב’מנחת חינוך’ עמד על כך שלא נהגו להיזהר שלא לקרוא לאחים גדולים בשמם הפרטי, וכתב לבאר: “נראה דכל הכבוד שמחויב לאביו ולאמו, חייב גם כן באישים הנ”ל [בעל אמו, אשת ואחיו הגדול]. אך מצד הסברא, כיון דכיבוד מסרו הכתוב לחכמים, אם כן באביו ואמו שייך בכבוד שלא לקרוא אותו בשמו וכדומה, המבואר כאן בר”מ ה”ג ושו”ע ס”ב, אבל אחיו אפשר דאין זה בכלל הכבוד, ולא מצינו שיהיו נזהרים בזה, כמו שמוזהרים באביו ובאמו”.

לדבריו, כיון שנמסר לחכמים לקבוע את פרטי הדין של כבוד הוריו ושאר קרוביו, גזרו חכמים שבנוגע לאחיו הגדול אין דין שלא לקרותו בשמו. יישוב זה דחוק במידה מסוימת, שכן לא הזכירו חז”ל את מה ש”נמסר הדבר לחכמים” ושום חלוקה בין דיני הכבוד.

לפי האמור לעיל, יש לומר שאין איסור לקרוא את אחיו בשמו מפני שדין זה אינו מדין כבוד אלא מדין מורא, וכאמור אין דין מורא באחיו הגדול.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל