לתרומות לחץ כאן

ייחוד במקום שיש מצלמת אבטחה

רבני בית ההוראה מכון ירושלים

י"ג אדר א' ה'תשע"ו
לכבוד הרבנים שלום רב. האם יש איסור יחוד בין שני עובדים איש ואשה כאשר הדלת נעולה אולם יש מצלמות המחוברות למנהל שלהם והוא יכול בכל רגע נתון לראות מה קורה בחדר?
תשובה:
שלום רב
אם אכן המצלמות מכסות את החדר, ועל פי הסיכום הבעל או כל אדם אחר רשאי לבקש את הקלטות ולעיין בהם, נחשב הדבר כמו ייחוד בפני קטנים ואין בכך איסור. אולם במידת האפשר כדאי שהדלת לא תהיה נעולה, אף שכאמור בשעת הצורך יש להקל.
מקורות:
ראה במוריה גליון שסז עמ’ קמ”ח שהביא שם הרב חנוך אלבק שהגר”נ קרליץ שליט”א הסכים לזה, וכן הגרי”ש אלישיב זצ”ל ועוד ע”ש.

בעקבות תשובה הנ"ל רציתי לשאול את הרב, אני גבר נשוי בנישואים שניים עם אשה שחוץ משני בנים יש לה גם כמה בנות גדולות בבית, והמצב הוא כשאשתי רוצה לצאת מן הבית אפילו אם היא משאירה את דלת הכניסה פתוח לגמרי לחדר מדרגות שיש עוד קומה מעלינו והשכנים עולים ויורדים שם, עכ"ז יצא כמה וכמה פעמים שנשארתי לבד עם בת אחת עם אחות או בלי אחות [שמבחינת ההלכה אין הבדל באיסור ייחוד משום שאחיות אין להם דין שומר], משום שפתאום בא בן או בת שלה ורואה שהדלת פתוח והם סוגרים וחוזרים יוצאים הלוך חזור, כך שיוצא שכמה פעמים אני בפנים עם הבנות לבד עם דלת סגורה (בדרך כלל לא נעול).
בדרך כלל כשאשתי יוצאת אני נועל את עצמי בחדר שינה וכו' באופן שאף אחת לא יכולה להיכנס אלי שיהיה איסור יחוד, וזכורני שראיתי בגמרא וברמב"ם שאם הגבר סוגר את עצמו בחדרו זה עוזר כמו שהאישה סוגרת את עצמה בחדרה ואין יחוד באופן כזה. וכשאני רוצה לצאת מהחדר שלי שנעלתי את עצמי לדלת הכניסה של הבית, אני צריך לעבור את הסלון והפרוזדור (שהם כמו חדר אחד ארוך) לדלת הכניסה של הבית, וכדי שהמעבר הזה לא יהיה שם איסור יחוד התקנתי מצלמת אבטחה שמכסה את כל שטח הדרך מהחדר שלי עד הדלת הכניסה של הדירה, ומכיון שהשטח המכוסה ע"י המצלמה ואשתי יכולה לראות את מה שרואים במצלמה שוב אין איסור יחוד ודינו כמו דלת פתוח לרה"ר, ואף אם אשתי לא יכולה לראות עכשיו כגון שהשאירה את הסמארטפון בבית וכדומה, הרי מכיוון שהיא יכולה לראות את התמונות אח"כ, הרי זה דומה לשומרת קטנה שהמתייחדים חוששים שמא אח"כ היא תספר בשוק כנ"ל בתשובה בשם הגר"נ קרליץ והסכים לזה הגריש"א, א"כ אין איסור יחוד כל הזמן שאני בחדרי נעול וכן גם בדרך המוביל החוצה מהבית.
ואני מציין שלאשתי יש סמארטפון עם אפליקציה לראות מה שהמצלמה רואה, וגם אם הסמארטפון לא נמצא איתה יש כרטיס זכרון בתוך המצלמה שבתוך הבית שאם יש איזשהו חשד חלילה יש באפשרותה אח"כ להוציא את הכרטיס ולראות את מה שמאוחסן שם דרך המחשב, (וחושבני שבכרטיס הזה נכנס שבועיים של הסרטה).

השאלה שלי אם העצות שעשיתי הם בסדר מבחינת הלכות יחוד בכללן.
שנית רציתי לדעת אם ההיתר של המצלמת אבטחה, מכיוון שמכסה את כל המרכז של הבית מכניסת הבית עד כל הכניסות של כל החדרים כולל הכניסה לחדר שלי, האם זה מציל את כל הבית מאיסור יחוד בדומה כשיש קטנים (גם כשאינם מבני המשפחה ואינם רגילים להסתובב בכל חדרי הבית) והם נחשבים כשומר שיכולים לספר בשוק, והקטנים נמצאים בחדר אחד מהבית ולאו דוקא גם בשאר החדרים ואפילו הכי הם נחשבים כשומר לכל הבית, וכמו שהדלת פתוחה לגמרי לחדר מדרגות שעולים ויורדים שכנים וכו' מעלינו ומתחתינו זה עוזר לכל הבית ולאו דוקא לשטח שליד דלת הכניסה הפתוח כעת, וכמובן כשאינם מתייחדים בחדר סגור במפתח.
ראיתי שיש מבוכה בפוסקים אם הדלת הפתוח לרה"ר סגור ולא נעול אם זה מהני. ועוד ראיתי מבוכה בפוסקים מה דינם של שאר החדרים הפנימיים שאינם פתוחים לרה"ר, ויש שרוצים לאסור שאר החדרים, אבל לא ראיתי שמחמירים על זה הלכה למעשה וסומכים על הפוסקים המתירים.
להלכה למעשה הייתי אומר שאם הדלת הכניסה מחדר המדרגות לבית סגור ולא נעול, אפשר לצרף את מה שראיתי כתוב בשם החזו"א שמכיון שיכול לקרות מקרה שאיזה מבולבל ואינו מנומס מבחוץ [כ"ש במקרה שהאישה או שאר הבנים נמצאים בעיר] ומאיזשהו סיבה יכולים להיכנס לבית בלי לדפוק ובלי לקבל רשות להיכנס, גם זה נכלל בהיתר של פתח פתוח לרה"ר גם אם הדלת סגור ולא נעול, ובצירוף הזה להיתר של המצלמות כפי הדוגמה שמכסה את כל הכניסות של החדרים עד הדלת הכניסה אפשר להקל לכתחילה גם בשאר חדרי הבית שהמצלמה לא מכסה את שטחן, וכמו הפתח פתוח לגמרי לרה"ר, ומותר גם אם אני לא נועל את עצמי בחדרי לבד.
ובכל אופן בשעת הדחק כגון באמצע הלילה (שכל העניין של שני שומרים בלילה היא רק משום שמא יירדם אחד מהם), גם אם דלת הכניסה נעול יש להקל בכל הבית גם בשאר החדרים ששטחן אינם מכוסים מהמצלמה, מכיוון שכל הדרכים המובילים מדלת הכניסה למקום של כל אחד ואחת מהמתייחדים או לא מתייחדים שמור על ידי המצלמה, וכל שכן אם אשתי יש לה את הסמארטפון איתה ויכולה לבדוק כל רגע מה שקורה עכשיו בבית דרך האפליקציה מהמצלמה.
זה לדעתי העניה שלא חקרתי ודרשתי את ההלכה מהגמרא והפוסקים אלא דפדפתי קצת בקיצורים פה ושם.
ואני שואל את הרב שליט"א אם אכן יפה כיוונתי ויפה הוריתי לעצמי לאמיתה של תורה?

תשובה:

שלום רב

עשית עבודה יפה, בקיאות רבה ואין לי הרבה מה להוסיף, מלבד נקודה אחת. אתה במאמר הרחב שכתבת כאן נוקט בפשיטות שאם יש פתח פתוח לרשות הרבים זה ודאי בסדר, והבעיה היא רק באם סוגרים את הדלת. האמת שזה לא פשוט, כיון שמדובר בילדות שגדלות אצלך בבית ו"ליבך גס בהן", יש שסוברים שלא מועיל פתח פתוח לרשות הרבים, ולכן אין להתייחד במקום שאין מצלמות. למעשה המיקל בזה יש לו על מה לסמוך ראה כאן, ובמקרה שלך שקשה להזהר אני מסכים לדינא שמותר, אבל בצירוף זה שאני מפקפק אם מצלמה נחשבת גם פתח פתוח לרשות הרבים [שהרי אתה לא מתירא להכנס לחדר בבית שלך… הייתי מחמיר בזה. העצה הכי טובה לקנות גם בחדרים מצלמה, היום זה עולה פרוטות ולהפעיל אותה רק מתי שרוצים [צניעות וכו'].

אשריך שזכית לדקדק בהלכה כדבעי!

הצטרף לדיון

15 תגובות

 1. לכבוד הרב שליט"א
  יישר כח גדול על העידוד ועל התשובה.
  מה שהרב השיא לי עצה לשים מצלמות בשאר החדרים נראה לי שזה לא מציאותי, משום שמתוך 3 הבנות שיש לה בבית יש שתי בנות גדולות בת 17-15 והם בהחלט יתנגדו בכלל ע"ז, ובת אחת אף העירה לאימה בטענה למה היא הביאה מישהו בבית שלהם והם נהיו מוגבלים משום איסור יחוד, ובפרט להפעיל את זה באופן קבוע זה לא יחזיק מעמד כלל, (אם זה היה מדובר לשים מצלמה אצלי בחדר שינה גם הייתי מתנגד לזה בכל תוקף, ובהחלט אבין אותם), ואם לא באופן קבוע הרי פה עיקר הבעיה שיש הרבה פעמים שלא שמים לב ויוצא שאני נשאר לפעמים לבד איתם, וקשה לי מאד על המצפון כל פעם מחדש שעברתי כאן איסור דאורייתא חלילה, ולא שבקת לן לחיות ביחד באופן כזה.

  הרב שליט"א העיר פה שני דברים ואני אנסה לעשות קצת סדר בדברים כפי יכולתי.
  בהערה ראשונה כתב כבודו בענין שלבי גס בהן.
  זה ברור שעל כל השטח שהמצלמה מכסה אין מקום להסתפק כלל, משום שיש לשטח ההוא דין פתח פתוח לרה"ר דהיינו שהם מתייחדים כנגד הפתח הפתוח, וזה אינו נחשב ליחוד כלל, ואיננו חוששים שהאיש יעבור לחדר של האשה וכ"ש שהאשה לא תעבור לאיש דרך השטח שהמצלמה מכסה, מכיון שעכשיו אינם נמצאים במקום יחוד שהרי המצלמה עושה את כל הדרך שביניהם ללא יחוד כלל, א"כ לא יתקפנו יצרם להיכנס לחדר שנמצאת בו השני ולהכניס את עצמו ליחוד. אלא על מה אפשר לדון על החדרים הפנימיים של הבנות והמקומות שהמצלמה לא מכסה שם, או אפילו בדלת סגור ולא נעול עליהם יש מקום לדון אם בפתח פתוח מתיר גם שם או לא, ואף אם נתיר בזה יש לדון אם ההיתר הוא גם באופן שליבו גס בה.
  בענין החדרים הפנימיים אם מותרים להתייחד שם כשהדלת מהחדר החיצוני פתוח לרה"ר, אינני יודע אם אכן יש מתירים, שיתכן שאלו שמתירים גם בפנימיים זה רק אם האשה או האיש הם בשני החדרים נפרדים וכל אחד נמצא בחדר אחר, ואינם חוששים שמא יעברו אחד לשניה, אבל להתייחד ביחד בחדר אחד באופן שהחדר עצמו לא פתוח לרה"ר אלא פתוחה למקום הפתוח לרה"ר או למקום המוביל למקום הפתוח לרה"ר ואף אם יכנסו מהר"ה לא יראו אותם מהחדר החיצוני לא ראיתי מקור ברור להתירם ואני נבוך לגמרי ולא יודע לעשות סדר בעניין. אלא בדלת סגורה ולא נעול ואפשר (ורגילים) להיכנס לחדר החיצוני ללא רשות, אע"פ שעכשיו הדלת סגורה מותר, כיוון שהם חוששים שכל רגע יכול מישהו להיכנס ולראות שם, אכן על זה יש מתירים.
  ויתכן שכל המתירים בפתח פתוח לרה"ר אפילו בלבו גס בה איירי גם באופנים הנ"ל שמתירים. ואין הכי נמי שיש הרבה פוסקים שמחמירין בפתח פתוח לרה"ר ולבו גס בה, אבל בין המחמירים נמצא גם האגרות משה והוא בעצמו מוסיף דבאופן שיש חשש מצוי שיכנסו אנשים מותר, ובנידון דידן בדרך כלל אשתי או אחד הבנים שלה נמצאים בעיר ויכולים במקרה מצוי מאיזה סיבה כלשהו להיכנס באין מפריע. לכן לא הייתי חושש כלל בניד"ד על ליבו גס בה, גם אם יתכן שלפעמים לעתים רחוקות יכול לקרות שאין אף אחד מהשומרים בעיר שיכולים להיכנס באין מפריע ולא שייך ההיתר שכתב האג"מ הנ"ל, הרי בנד"ד כשיש מצלמה שאשתי היא השומרת דרך המצלמה ניתוסף עוד היתר של אשתו משמרתו דרך המצלמה שמותר גם בלבו גס בה ולכן אין לחשוש ולהחמיר כלל על הטעם שליבו גס בה.
  ועוד הרי מאידך הרבה פוסקים מתירים גם באופן שליבו גס בה, בפרט פוסקי זמנינו כמו הדבר הלכה בשם החזון איש והסטייפלר, והציץ אליעזר, וכן נוטה לומר השבט הלוי, ועוד, וכן היא משמעות ופשטות השו"ע באהע"ז סימן כ"ב סעיף ט' שסתם להיתר בדין פתח פתוח לרה"ר משא"כ בדין בעלה בעיר כתב בפירוש שאסור בלבו גס בה, שם בסעיף ח', והדבר הלכה מפרש את החילוק בין שני הלכות אלו שבשו"ע, שדוקא בהיתר של בעלה בעיר שיש פה מציאות של יחוד רק שאימת בעלה מונעת ממנה מלזנות, ולכן באיש שלבו גס בה חיישינן שיפתה אותה, אבל בפתח פתוח לרה"ר לא הוי מצב של יחוד משום שהם חוששים אם מישהו ייכנס ויגלה את קלונם, ולכן מותר אפילו כשלבו גס בה, וביאור זה בדעת המתירים כתב הדבר הלכה וכן בשבט הלוי. לכן חושבני שבשעת הדחק גדול כזה כמו הסיפור שלי לא הייתי מצרף את עצם הפקפוק של הרב שליט"א ולא הייתי מחמיר, בפרט שיש עוד הנופך של אשתו משמרתו כנ"ל.
  ועוד בנידון שלי בניתי את הבית (בעצה של אחד מחשובי רבני הפוסקים בזמננו בכדי להקל את הנושא של היחוד וגם להקל יותר לפרטיות שלנו שנזדווגנו בגיל מתקדם ב"ה) באופן כזה, שיהיה לי שירותים עם מקלחת ואפילו מטבחון לקפה ולאכול ולשבת שם בשקט באין מפריע מהילדים, לא הייתי מצרף כלל את הצירוף של הרב לפקפק בעצם הדין אם מצלמות שייחשב כפתח פתוח-וליבו גס בה, משום שעצם הדבר (שיש אפשרות לראות במצלמה) אם אני נכנס לאזור החדרים והשירותים שלהם ואני מתעכב שם יותר מדי זמן, נדלק איזה נורה (במירכאות) אמנם לא אדומה משום שזה הבית שלי, אבל נדלקת נורת תמיה מה אני עושה שם כ"כ הרבה זמן, אמנם אני יכול ללכת לשירותים שם, אבל להתעכב יותר מדי זמן יש בזה איזה תמיה קלה, מה שלא מצוי כ"כ בזוג הורים שגרים רק עם הילדים שלהם לבד, וזה עוד נופך שלא הייתי מצרף את החשש של ליבו גס בה.
  ואבקש מכבודו בבקשה להבהיר לי את העניין הנ"ל שאני נבוך ולא ברור לי את ההלכה הן בללמוד וללמד והן בלשמור ולעשות, בחדרים הפנימיים ומקומות שהמצלמה לא מכסה אותם אם היה מדובר בפתח פתוח ממש לרה"ר אם היו מותרים, ובאותו אופן אפשר להתיר גם במצלמה בנד"ד, בפרט אם השומר או הרבים היא אשתי שזה שמירה מעולה ביותר כפי שהסברתי לעיל.

 2. אני מסכים איתך לדינא להתיר לגבי המקום המכוסה במצלמות, כמו שכתבתי גם בתשובה הקודמת, אבל אינני יודע מדוע זה יותר טוב מפתח פתוח, כמו כן לא הבנתי למה אתה סבור שהמצלמות גורמות שגם לגבי החדרים הוא פתח פתוח, הרי טבעי מאוד שתכנס לחדרי הילדים, ואין כל סיבה שתמנע מכך בגלל המצלמה במסדרון, כך שהיא לא מרתיעה כלל, אני הייתי מציע שבזמן כזה שהוא נדיר תשתדל להמנע מלהתייחד איתן בחדר פנימה. בהצלחה רבה.

 3. כבודו לא הסביר ברור, לכן אני כותב אם הבנתי טוב וא"כ כבודו בבקשה יסכים איתי שהבנתי טוב,

  א' אם אשתי או אחד הבנים שלה נמצאים בעיר, ויש להם מפתח לבית, אפילו שעכשיו כולם בעבודה ובחדר, אבל מכל סיבה שהיא הם יכולים להגיע בחזרה לבית, מותר לי להתייחד אפילו בחדר פנימי בלי לנעול את החדר, אפילו אם הבית נעול.

  ב' אם השומרים לא נמצאים בעיר, אז יש את ההיתר של המצלמה, דהיינו מהחדר שאני נמצא לבד עד הדלת הכניסה של הבית המצלמה מכסה ולא שייך יחוד שם, אפילו אם דלת הכניסה נעול, ובאופן הזה שאשתדל להימנע מלהתייחד איתן בחדרים הפנימיים שלהן ובמקומות שהמצלמה לא מכסה.

  ובשני האופנים לא שייך את הריעותא של לבו גס בה, מכיוון שבאופן הראשון שהשומר יכול להגיע כל רגע ולהכנס בכל הבית גם בחדרים הפנימיים שלהן, לא שייך לבו גס בה כמו שלא שייך כשהשומר נמצא איתי ממש, כמו"כ לא שייך כשהשומר יכול להגיע כל רגע.

  גם באופן השני אם אני לא נכנס למקום שלהן והמצלמה מכסה את כל הדרך מחוץ לחדר שלי עד הדלת הכניסה, ג"כ לא שייך לבו גס בה משום שזה גלוי לעיני השומרת שהיא אשתי דרך המצלמה וכמו האופן הראשון, ולחדרים הפנימיים שלהן הרי אני לא מגיע בכלל. אלא שהוספתי שאם השומרת של המצלמה זאת אשתי בוודאי אין שם הדין של לבו גס בה, משום שבאשתו משמרתו לא אומרים כלל את הדין של לבו גס בה, משום שזו שמירה מעולה.

  וכל הנדון של ליבו גס בה אפשר לדון רק אם השומרים שיכולים להגיע בכל הבית לא נמצאים בעיר, ואני רוצה להיכנס פנימה יותר למקום שהמצלמה לא מכסה אז אפשר לדון בזה.

  אשמח לקבל הסכמה לסיכום שלי, תורה וללמוד אני צריך.
  תודה רבה רבה

 4. לא מדוייק ממש. ההיתר של בעלה בעיר לא קיים בליבו גס בה כפי שביארנו כאן
  http://din.org.il/2016/03/13/%d7%99%d7%97%d7%95%d7%93-%d7%a2%d7%9d-%d7%91%d7%aa-%d7%93%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%95%d7%91%d7%a2%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%a8/
  וכל שכן כשאשתו בעיר, שהרי לגבי האשה לא קיים ההיתר הזה, ואשתו משמרתו הוא רק כשהיא נמצאת ממש בבית.
  לכן במקום שיש מצלמה מותר להתייחד, לגבי המקומות הפנימיים, אם תכנס לשם אני לא יודע היתר גם כשאשתך בעיר, אלא אם כן היא ממש נכנסת בכל רגע הביתה.

 5. זאת אומרת שאם היא לא אמורה לבוא באופן רגיל עכשיו הביתה, אלא באופן חריג שיכול לקרות משהו והיא תגיע הביתה, אפילו שהיא נמצאת בעבודה בעיר לא מהני ולא הוי כפתח פתוח, אלא אם היא רגילה לבוא עכשיו. כך ראיתי גם באיזה קיצור הלכות וזה לא היה עם מקור

  אני לא חשבתי כך. משום שבמציאות יכול לקרות שלפעמים שמכל סיבה שהיא היא יכולה להיכנס פתאום לבית.

  אם שייך לדבר בטלפון אשמח מאד.
  האימייל שלי זה [email protected] אם אפשרי לשלוח לי מספר טלפון.
  יישר כוח בכל אופן

 6. בחדר שלי אין מצלמה אלא המצלמה מכסה מהדלת של החדר שלי עד דלת הכניסה של הבית מותר לי להיות בשטח הזה אפילו עם דלת הבית נעול. הבנתי נכון?

 7. לא הבנתי באנשים שעובדים יחד מדוע ניתן להקל במצלמות אבטחה, שהרי
  1 המנהל יכול לראות, אבל זה לא אומר שהוא רואה הרי יש לו עוד עיסוקים {על זה שמעתי שמסתמכים עובדים שגונבים גם ממקום עבודה עם מצלמות}
  2 ומי אמר שאכפת לו בכלל אם יהיו גילוי חיבה בין העובדים?

 8. אוקי תודה
  אז למעשה אני מבינה שהקלו במצלמות אבטחה רק למי שנשואים, זאת אומרת לרווקים אין להקל?
  ושאלה נוספת
  אם הייתה חופת נידה אז נכון הבני זוג אסורים בייחוד עדין, אז אם ישמו מצלמות בביתם וההורים שלהם \רב\[חבר\שומר יכולים לצפות יכולו להקל לישון באותו בית ללא עוד אנשים?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל