לתרומות לחץ כאן

עלון המשפט גיליונות 61 – 80

עלון 80

עלון המשפט גיליון 80 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
פסקי דינים – השבת אבידה חלק ח – זכייה באבידה שנמצאת במקום פרטי
דינא דבר מצרא ועני המהפך בחררה בקנייה מגוי


עלון 79

עלון המשפט גיליון 79 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
פסקי דינים – השבת אבידה חלק ז – השבת אבידה שכרוכה בהפסד אישי

החליף רכב עם חברו ועשה תאונה – בדין 'בעליו עימו'


עלון 78

עלון המשפט גיליון 78 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
פסקי דינים – השבת אבידה חלק ו – השבת אבידה כשאינו לפי כבודו
בעניין חוב שזמן הפירעון לאחר השמיטה אם צריך פרוזבול ובעניין ספק בפרוזבול


עלון 77

עלון המשפט גיליון 77 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
פסקי דינים – שמיטת כספים חלק ב' – כיצד עורכים פרוזבול
הוראות כלליות לכתיבת פרוזבול
שטרי פרוזבול


עלון 76

עלון המשפט גיליון 76 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
שמיטת כספים חלק א – החובות הנשמטים בשביעית
שמיטת כספים בחשבונות בנק
כתיבת פרוזבול שלא מדעת המלוה


עלון 75

עלון המשפט גיליון 75 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
השבת אבידה חלק ה' – איזו אבידה חייבים להרים – ב

פירוק שותפות בגוד או איגוד


עלון 74

עלון המשפט גיליון 74 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
השבת אבידה חלק ד' – איזו אבידה חייבים להרים

צוואה בלשון בקשה ובדין מצוה לקיים דברי המת


עלון 73

עלון המשפט גיליון 73 (להורדה או פתיחה בדפדפן)

השבת אבדה חלק ג' – המקרים שבהם רשאי המוצא למכור את האבידה
דין הנותן במתנת שכיב מרע את דמי השכירות של דירתו


עלון 72

עלון המשפט גיליון 72 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
פסקי דינים והערות על מכירת חמץ

הדרכה מעשית לכתיבת צוואה לפי דין תורה, שתהיה תקיפה גם בערכאות (חלק ב)

מכונאי קיבל רכב ולאחר שתיקנו אירעה בו תאונה


עלון 71

עלון המשפט גיליון 71 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
השבת אבידה (ב) – בענין אחריותו וחיוביו של המוצא מציאה

הדרכה מעשית לכתיבת צוואה לפי דין תורה, שתהיה תקיפה גם בערכאות


עלון 70

עלון המשפט גיליון 70 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
השבת אבידה (א) – המוצא חפץ שיתכן שהונח בכוונה

דוד שמש שניזוק בעקבות הקור בדירה שכורה


עלון 69

עלון המשפט גיליון 69 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
דיני יורד לאומנות חבירו – חלק ח – זכויות יוצרים (ב)

בענין זכויות המוטבים בביטוח חיים, קופות גמל וכדו' מול היורשים

בעיית ריבית בהתנהלות בנק הדואר


עלון 68

עלון המשפט גיליון 68 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
דיני יורד לאומנות חבירו – חלק ז – זכויות יוצרים (א)

האופן הראוי לעריכת חוזה על פי ההלכה


עלון 67

עלון המשפט גיליון 67 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
פסקי דינים – יורד לאומנות חבירו – חלק ו – התחרות המותרת והאסורה – חלק ב

דין 'מקח טעות' באופן שהטעות היתה בשווי המקח מחמת נתונים שגויים – חלק ב

דיני אונאה במכירת ארבעת המינים


עלון 66

עלון המשפט גיליון 66 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
פסקי דינים – יורד לאומנות חבירו – חלק ד – התחרות המותרת והאסורה – חלק א

דין 'מקח טעות' באופן שהטעות היתה בשווי המקח מחמת נתונים שגויים – חלק א


עלון 65

עלון המשפט גיליון 65 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
פסקי דינים – יורד לאומנות חבירו – חלק ד – בענין שאר עסקי מצוה

גדרו ההלכתי של סוכן מכירות, ותוקף התחייבויותיו


עלון 64

עלון המשפט גיליון 64 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
פסקי דינים – יורד לאומנות חבירו – חלק ג – לימוד תורה

קישוט הבית בפרחים הגורמים נזק לשכנים


עלון 63

עלון המשפט גיליון 63 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
בענייני אונאה ומקח טעות

פסקי דינים – יורד לאומנות חבירו – חלק ב


עלון 62

עלון המשפט גיליון 62 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
פסקי דינים – יורד לאומנות חבירו – חלק א

בענין גבאי צדקה שאיבד מעות מתנות לאביונים


עלון 61

עלון המשפט גיליון 61 (להורדה או פתיחה בדפדפן)
פסקי דינים – תיווך – חלק ד – רמאות, פרסומת

הפיל מכשיר אלקטרוני של חברו למים או לחול

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *