מתנות לאביונים – לחץ כאן

נסיעה בשבת לצורך שהייה ליד חולה שיש בו סכנה

שלום לכבוד הרבנים שליט"א!
האם מותר לנסוע בשבת על ידי יהודי על מנת לשהות עם חולה שיש בו סכנה? האם עצם השהייה ליד החולה גורמת שהטיפולים בו יהיו יותר טובים ומצילים חיים? האם בגלל המציאות המורכבת שיש היום בבתי חולים, העומס הכבד בחולים… הרבה מאוד הטיפול בחולה תלוי האם יש מישהו לידו? האם זה תלוי אם החולה מבקש זאת או לא? האם הוא בהכרה או לא? האם זה משנה אם שהו לידו כל השבוע וצריכים לחזור הביתה רק לשבת ומיד בצאת השבת חוזרים, האם גם אז נתיר נסיעה בשבת או רק במקרה של פציעה או תאונה והחולה או הפצוע הובהל לבי"ח ונשאר לבד שם?
בברכת התורה,
ויקטור בוחניק

תשובה:

שלום רב

קשה מאוד לומר שכאשר החולה כבר מאושפז בבית חולים מודרני במדינת ישראל שהות בני המשפחה לידו בכל רגע זה בכלל פיקוח נפש המתיר נסיעה בשבת שיש בה אין ספור מלאכות דאורייתא. הצוות אמון על הטיפול בחולה, ומבחינה רפואית אני מניח שהוא מקבל מה שהוא צריך. אולם כאשר החולה מבקש זאת וניכר שזה חשוב לו יש כאן את הענין של "יתובי דעתיה", וכפי שאמרו ביולדת ויש מקום להתיר, כמובן לכתחילה על ידי גוי. ראה כאן.

כמו כן, אני מניח שמדובר בחולה שאושפז בבית חולים בשבת עצמה בלי שבני המשפחה ידעו, שאם לא כן ודאי היה להם להערך מראש.

במקרה של אישפוז תוך כדי השבת באופן טראומתי יש להניח שיש בכך הרבה פעמים משום יתובי דעתיה, והכל לפי הענין וההכרות עם טבעו של החולה ואופי המחלה. וכוונתי בעיקר לפינוי למיון עמוס, שאז ודאי הבלגן גדול והבהלה של החולה רבה יותר. אישפוז במחלקה בדרך כלל רגוע יותר.

שנדע רק טוב.

Join the Conversation

10 Comments

 1. שלום רב
  כתבתם 'ודאי היה להם להערך מראש' – האם ההיערכות מראש היא חובה, גם במחיר אי נוחות ו/או הוצאות כספיות, או מצוה לכתחילה?
  אודה לכם על המצאת מקורות לתשובה.
  בברכה

 2. זו סברא פשוטה, שהרי כלל ידוע הוא שבשבת עושים הקל הקל תחילה וממעטים ככל הניתן בעשיית מלאכה לצורך חולה, ומפורשים הדברים בשער הציון סי שמד ס"ק ט עיי"ש לגבי חייל שנדרש לעשות מלאכה עד שבת בצהריים, שאף שהוא פיקוח נפש מבחינתו, כיון שיכול לעשות מבעוד יסיימה כבר ביום שישי. וכשם שכאשר ניתן להמתין למוצאי שבת ואין סכנה בהמתנה ממתינים אף שהוא חולה שיש בו סכנה, ראה שו"ע סי' שכח סעי' ד, כך גם יש להקדים עשיית מלאכה זו ליום שישי.

 3. תודה על התשובה. אך מהמקומות שהבאתם לא מוכח שיש חיוב לטרוח או להוציא הוצאות עבור כך, כגון לשהות בבית החולים מבעוד יום כל הלילה.
  גם מדברי המנח"ש ח"ב טו,ג נראה שאין חיוב מבעוד יום לעשות מעשה בקום ועשה כדי למנוע עשיית מלאכה עבור פיקוח נפש.

 4. במנחת שלמה ח"ב מהדורה תשנ"ט (שיצאה בשלשה כרכים). מובא שאין אדם חייב לטרוח בקום ועשה מלפני השבת כדי למנוע חילול שבת לצורך פיקוח נפש, וכל שכן לדבר מצווה. (כמדומני גם מצויין זאת במשנ"ב מהדורת 'דרשו' בסי' שמד).

 5. דבריו שם אמורים באופן שלא ברור שיצטרכו לחלל שבת, כמו אשה שקרובה לידתה, שאינה חייבת להמצא בקרבת בית חולים מחשש שמא תלד בשבת, אבל אם ודאי יצטרכו כתב מפורשות שחובה להכין זאת לפני שבת ולטרוח כמו בשאר צרכי שבת, ראה בשמו בשמירת שבת כהלכתה פרק לב סוף הערה קו, ופשוט.

 6. איני מבין את התשובה, הלא כתב במפורש: "חושבני שאף אם יודע ברור שיצטרך אח"כ לחלל שבת מפני פקו"נ אפי"ה מעיקר הדין מצינן רק שאסור לעשות מעשה לגרום אח"כ דיחוי שבת משום צורך פקו"נ… אבל שיהא חייב לעשות מעשה בקום ועשה כדי למונעו אפשר דלאו חיוב גמור הוא".

 7. ראה שם שבסוף דבריו הביא את השער הציון הנ"ל בתגובה הראשונה שכתבתי, וסיים: וי"ל דשאני התם שודאי יצטרך אח"כ לחלל שבת עבור צרכיו, ולכן חייב להכין כדרך שכל אדם מכין מע"ש לשבת. הרי שכל דבריו דלעיל אמורים באופן שאין ודאת של חילול שבת.

 8. שלום
  איני יודע מהיכן הציטוט שהבאתם. במהדורה שלפני זה לא מופיע. יש אמנם חילוק דומה למה שכתבתם במנח"ש ח"א סי' ז, אלא ששם מדבר על הכנה קלה, כגון חימום מים מבעוד יום לחולה שיש בו סכנה, אבל לטרוח טובא, כגון לשהות בבית החולים מיום שישי, משמע מכל דבריו שמצד הדין אין חובה, וכמפורש בדבריו בח"ב שהבאתי.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל