קבוצת רכישה חרדית שמעסיקה קבלני משנה – עבודה בחול המועד

בענין בנייה בחול המועד

ידוע כי אסור לבנות בחוהמ אפילו עי גוי בפרט בדבר שבפרהסיא
מאידך דנו הפוסקים לענין עבודה בקבלנות במקום שזה המנהג ויש שהתירו בצירוף שעת הדחק

השאלה היא בקבוצת רכישה חרדית
ששכרה קבלן יהודי חילוני ששוכר קבלני משנה מתחתיו והכל בקבלנות, ורוצה לבנות בחוה"מ, האם מחויביים לעצור אותו מלבנות.

תשובה:

שלום רב,

אכן בבניית בתים יש נידון האם מותר לבנות בקלנות בחול המועד. ראה שו"ע סי' תקמג, וביאור הלכה סי' רמד סעי' א' מה שהאריך בנושא, וכפי שראית דן בהרחבה במקום שהמנהג הוא לבנות בקבלנות האם מותר להמשיך לבנות בחוה"מ ע"י אינו יהודי. ואכן היום ודאי רוב אם לא כל הבניינים נבנים בקבלנות, וא"כ אין בעיה של מראית העין. ראה בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ג סי' לה).

לכן במקרה שרוב הקבלנים הינם גויים, וגם זה היה קבלן גוי, התשובה היתה פשוטה יותר. אולם במקרה זה שהקבלן הוא יהודי שאינו מקפיד על תורה ומצוות ורוצה להמשיך להעסיק את הפועלים בחוה"מ, א"כ איסור מראית העין הוא עליו ולא עליכם שהרי כולם יודעים שזה בקבלנות. א"כ באופן שתאמרו לו שיש איסור להעסיק פועלים בחוה"מ, די בכך כדי שלא תכשילו אותו באיסור. ועכ"פ אין עליכם חובה למנוע ממנו להמשיך להעסיק את הפועלים בחוה"מ. וכש"כ באופן שהוא מעסיק קבלן משנה ערבי. [אולם עליו יתכן מאד שיש איסור מראית העין גם באופן הזה, שהרי זה לא כולם יודעים שהוא מעסיק קבלן משנה גוי, ובזה לא שייך לומר רוב מעסיקים קבלני משנה שאינם יהודיים. וכש"כ באופן שהשלט של קבלן הזה הוא המתנוסס בחוצות שהוא הבונה במקום].

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *