סחורה של חמץ שנשרף בפסח – האם ניתן לגבות מחברת הביטוח?

בס"ד

שלום לכבוד רבני בית הוראה שליט"א,

שאלה: גבי מכירת חמץ שיש שמוכרים הבית גם כן לאינו יהודי כשהולכים למקום אחר וכו', שראיתי מש"כ הרב הראשי הרב יצחק יוסף גבי כלים בילקוט יוסף קצוש"ע אורח חיים סימן תמח סעיף ג' – מכירת חמץ וז"ל:

ב. המוכר את חמצו לגוי באמצעות הרבנות, נכון שלא יכלול את הכלים שנמצא החמץ בתוכם, בשטר המכירה, כדי שלא יצטרך להטבילם במקוה טהרה לאחר הפסח, וכדין הקונה כלים מן הגוי. ואם עבר וכלל הכלים בשטר המכירה, יש להצריכם טבילה בלי ברכה, בין בכלי מתכות, בין בכלי זכוכית. ואם רוצה למכור חנותו לגוי ביחד עם החמץ שבתוכה, יעשה שאלת חכם. [שו"ת יביע אומר ח"ו חיו"ד סימן יא. ושו"ת יחוה דעת חלק ג סימן כד. הליכות עולם ח"א עמוד רפב].

הרי מזה פשוט שאם האדם לא תיקן את זה קודם בשטר שישתמש יהיה לו עבודה אחרי הפסח, אבל מה נשאל כאן כבי משטר מכירה שאדם מוכר ביתו תוך תקופה של פסח לאינו יהודי וחלילה וחס ייקרה לו אסון כגון נשרף לו הבית, גנבים, מחבלים שיכול להיות נזק לבית ונכסים ולי שיהיה שם בעת שקרה משהו וכו' דיינו דברים אלו שנוגעים לביטוח של הבית, והשאלה במקרה שיקרה דברים כאלה :

1.אם המכר מכר גמור שאפילו שכח לשכור הכלים או להוציאם מהחוזה שיצטרך להטבילם כשיקנה בחזרה, אז חלילה אם יקרה משהו והביטוח בשמם הבעלים אם לא יגיד על מכר לביטוח פשוט שהביטוח ישלם לו, אבל הרי זה שקר כי בעת השריפה לאו הוא הבעל אלא הגוי ואם הגוי לא קנה ביטוח לבית עליו לשלם? דהיינו מי משלם ומי מפסיד?

ראיתי חוזים שהבעל שוכר בית, ותוך כדי כך מונעים מבעיות כאלה.

אשמח לשמוע מכם
ברכה והצלחה, חג פסח כשר ושמח

תשובה:

שלום רב,

לגבי מכירת הכלים עצמם, זה נידון גדול מאד מאחרונים האם צריכים אח"כ טבילה או לא. כפי שהבאת כאן מהיביע אומר הוא מאריך ומביא את הדעות לכאן ולכאן, וכך היא מסקנתו שם שיש לטבול בלי ברכה. וראה עוד כאן.

לגבי שאלתך האם ניתן יהיה לתבוע את הביטוח. ראה בספר חשוקי חמד של הגר"י זילברשטיין פסחים עמוד ריב – ריג שדן בנושא, וכתב שאין בזה בעיה משום שהביטוח אינו משום תמורת החמץ, אלא זו התחייבות לשלם כך וכך אם ישרף החמץ. כך שאין בעיה של חליפי איסורי הנאה. (וראה בספרו של ידידי הגר"י טולידאנו משפט המכירה עמוד תרפא ואילך שהרחיב בזה). אולם הוסיף שם הגר"י זילברשטיין שיתכן שיש בעיה של חשש הערמה בעצם המכירה עצמה, וראה מה שהביא לכך מקור. לכן מסקנתו היא שאם הוא יבטח את עצמו בביטוח אבדן רווחים, שהרי הגוי עצמו לא ישלם את מחיר המלא של החמץ, אז הוא יכול לגבות את דמי הביטוח מחברת הביטוח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל