מתנות לאביונים – לחץ כאן

השוכר חדר במלון באמצע פסח

השוכר חדר במלון באמצע הפסח לאחר שהמלון ניקה את החדר בצורה רגילה יבדוק ויברך על הבדיקה.ואם מצא חמץ האם הוא עובר על בל יראה ובל ימצא?הרי את הביטול הוא עשה על ביתו בערב החג ולא על חדר במלון שאינו ידע בכלל את מספרו או שהביטול שעשה בערב פסח תופס גם על חדר המלון?

תשובה:

שלום רב.

לגבי אדם ששוכר בית לימי הפסח או חדר במלון הכלל הוא כך: אם שכר את החדר בליל י”ד או קודם לכן, חובת הבדיקה מוטלת עליו, כיון שבהגיע זמן החיוב המפתח לבית בידו, והוא זה שיכול ומחוייב לבדוק. אולם, אם בא למלון בערב החג למחרת ליל י”ד,] חובת הבדיקה מוטלת על בעל המלון. אך, במקרה שבעל המלון לא קיים חובתו ולא ניתן לדרוש זאת ממנו, כפי שהמציאות היא בדרך כלל, יש לבדוק את החדר ביום י”ד ללא ברכה.

הביטול אינו רלונטי, כיון שהחמץ בלאו הכי אינו שלו, אלא שיש חיוב לבדוק מחשש שמא יבואו לאוכלו.

לגבי הברכה, צ"ע וראה במקורות.

מקורות:

ראה שו”ע סי’ תלז סעי’ א.

לגבי הברכה, בשו"ע סי' תלה ציטט את לשון הרמב"ם שעל כל בדיקת חמץ מברכים, גם אם הוא לא בדק בבי"ד אלא רק בתוך המועד. ורק על בדיקת חמץ שלאחר הפסח (מחשש חמץ שעבר עליו הפסח לא מברכים). אולם כתב שם במשנה ברורה סק"ה: "ואם כבר בדק וביטל כדינו קודם פסח ומצא חמץ בפסח יש דעות בין האחרונים אם צריך לברך כיון שכבר בדק וביטל כדינו וקיים תקנת חכמים אפשר דברכה ראשונה שבירך אז קאי על כל מה שימצא אף בתוך הפסח וספק ברכות להקל". כלומר, יש דעות שבברכה הראשונה הוא פוטר את הבדיקות שיעשה גם בפסח עצמו. לכן, אם אינו יודע שהוא מגיע למלון שלא נבדק בו חמץ לפני החג, ודאי שאין דעתו על זה. (ראה באלף למגן שם שבמקרה שהתחמץ לו חמץ באמצע הפסח מברכים על הבדיקה, כי אין דעתו ע"ז). אולם במקרה שמראש הוא יודע שהוא מגיע למקום שאינו בדוק, יתכן שלדעות הללו הברכה הראשונה פוטרת.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל