אמר מחצית השקל במקום זכר – האם נאסר בהנאה?

מישהו הביא לי כסף בשביל מחצית השקל שאני אתן לבית הכנסת אלא שמחמת חוסר ידיעה הוא אמר מחצית השקל ולא זכר למחצית…מה עושים אם הכסף? [חשוב לציין שהוא לא יודע אפילו מה זה מחצית השקל] האם מועיל להעביר הקדושה שבכסף לקליפת בננה ולזרוק לפח בשקית כמו מעשר?

תשובה:

שלום רב

אמת הדבר שבקדמונים עוררו שלא לומר שקלים אלא זכר למחצית השקל כדי שלא יתקדשו בקדושת המקדש, אבל נראה ברור שכיון שבנדרים הלך אחר לשון בני אדם וכיום הכוונה ברורה באומדנא שבליבו ובלב כל אדם שאין הכוונה לשקלים ממש הכסף אינו מתקדש, וניתן לתת אותו לצדקה כרגיל.

מקורות:

במסכת סופרים (פרק כא, הלכה ד) שנינו:

“ובאחד באדר משמ[י]עין על השקלים. ולמה באחד באדר? שהיה צפוי וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהיה המן הרשע עתיד לשקול ככרותיו על ישראל, לפיכך הקדים ואמר למשה שיהיו שקלי ישראל קודמין לשקלי המן. וצריכין כל ישראל לתת שקליהן לפני שבת זכור, ואסור לומר עליהם לשם כופר אלא לשם נדבה”.

מחשש שיחול קדושת המקדש על השקלים – מה שיאסור אותם בשימוש, כיון שאין בית המקדש קיים – אמרו חז”ל ש”אסור לומר עליהם לשם כופר”. מכאן ברור שכוונת ‘מסכת סופרים’ היא למנהג נתינת מחצית השקל בזמן הזה – ולא בזמן המקדש. המנהג כיום הוא זכר למחצית השקל שנהגו לתת בזמן שבית המקדש עמד על תילו.

גם בדברי הגאונים אנו מוצאים אזכורים של מנהג נתינת מחצית השקל לעניים. מנהג זה עורר התנגדות מסוימת, מתוך החשש של חלות קדושת שקלים המיועדים למקדש, כפי שכתב רב עמרם גאון (חלק שני, מהד’ פרומקין, עמ’ 190, אות עו):  “ובפורים אין קצבה, כל שמבקש כל אחד ואחד מישראל לתן יתן, מפני שהוא צדקה, וצדקה כל אחד ואחד לפי עין שלו הוא נותן… לא שקלים הן אלא צדקה בעולם, משום שנאמר ומתנות לאביונים“.

התנגדות דומה ניתן לראות בתשובות גאוני מזרח ומערב (סימן מ): “ומה שמכריזין במקומכם על השקלים, לא יפה הם עושים, שקוראים אותם שקלים, ונאסרו איסור הנאה”.

וראה קובץ אור ישראל חלק לב עמ' קמה שהעלה סברא, שדברי הגאונים האלו נאמרו כנגד הקראים שבזמנם שהנהיגו מצות שקלים גם בזמן הזה מן התורה, וסברו שקיומה לא תלוי במקדש, ועל זה טענו שכאשר נותנים שקלים הם מתקדשים ונאסרים בהנאה. וכעת מצאתי שכן כתב בשו"ת זכר שמחה סי' עו, שכיום שברור לכל שהכוונה לצדקה, גם אם אמר כך הכסף לא מתקדש, אף שלכתחילה ודאי ראוי להמנע ויש לומר זכר למחצית השקל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל