תרומות – לחץ כאן

דין "לכם" במשלוח מנות

בס"ד
שלום כבוד הרב,
האם יוצאים ידי חובת מצוות משלוח מנות כאשר המצרכים נקנו על ידי אחר ולא מכסף נותן המשלוח?
(לצורך העניין ההורים קנו מצרכים ומהם אני עושה שימוש – האם מותר)
תודה.

תשובה:

שלום רב

מעיקר הדין המשלוח מנות לא צריך להיות משלך ממש, ודי בכך שיש לך רשות לתת אותו למי שתרצה, ונמצא שהמשלוח הגיע לתעודתו על ידך ומכוחך. אולם לכתחילה ראוי כן לזכות בו קודם נתינתו, תבקש מההורים שיאפשרו לך לזכות בו שיעה שלך, ואז תגביה אותו מעט לשם קנין.

מקורות:

ראה הליכות שלמה מועדים פרק ז מדברי הגרש"ז אויערבך, ומשום כך הורה שאף שכל מה שקנתה אשה קנה בעלה, אין הוא חייב להקנות לה מזונות לקיום מצוה זו והיא יכולה לקיימה בשלו. וכ"כ בשו"ת אבני ישפה או"ח סי' קיד. נפקא מינה בזה, במה שמצוי שאנשים מזמינים משלוח מנות דרך הטלפון והתשלום נעשה לאחר החג, שנראה שזה מועיל לקיום המצוה. אולם בשו"ת ציץ אליעזר חי"ט סי סז כתב שבאופן זה יש לחנות להקנות את המשלוח לנותן כדי שיוכל לקיים בו את המצוה, ונמצא שלדבריו צריך להיות המשלוח משלו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל