לתרומות לחץ כאן

דיני שומרים באיסור ייחוד – ייחוד עם אמא וגיסה

שלום לרב..
שאלתי היא כזאת..לצורך העניין אני ספרדי
א)האם מותר לי להתייחד עם אימי וגיסתי ?(במידה וכן מה הדין לגבי מקרה בו האמא נרדמה ורק אני וגיסתי ערים בבית) ?

ב)האם מותר לי להתייחד עם המשודכת שלי ועם אימה? או עם המשודכת ועם אח שלה?

תשובה:

שלום רב

לגבי אמך וגיסתך, בשעות היום מותר להתיחד אבל בלילה בזמן שהולכים לישון צריך שני שומרים והדבר אסור.

בנוגע למשודכת ואמה נחלקו הדעות ויש להחמיר. כאשר אחיה בבית מותר, למעט כאמור בלילה שצריך שני שומרים.

אולם, אם יש עוד בני משפחה שעשויים להגיע בכל עת, נחשב הדבר כפתח הפתוח לרשות הרבים ואין איסור.

מקורות:

מותר לאדם להתייחד עם אשה בנוכחותו של ‘שומר’ הממלא את תנאי ההלכה (שולחן ערוך, אבן העזר סימן כב, סעיף ג). הסיבה לכך היא שהמתייחדים יתביישו לעבור על מעשה איסור בנוכחות השומר, וגם יחששו שמא יגלה השומר את המעשה לאחרים. אין צורך שהשומר יהיה נוכח באותו חדר ממש, ודי בכך שהוא נכנס ויוצא בחופשיות כדי להתיר את הייחוד.

בשעות היום די בנוכחותו של שומר אחד כדי להתיר מצב של ייחוד, ואילו בלילה יש צורך בשני שומרים, מפני החשש ששומר אחד יירדם. כששני שומרים נוכחים במקום, אין איסור על ייחוד אפילו כששני השומרים ישנים, משום שהמתייחדים חוששים שמא אחד מהם יתעורר ויגלה את המעשה האסור.

שומר מיוחד, שמועיל לבדו אפילו בשעות הלילה, הוא אשתו של אדם. מותר לאשה להתייחד עם גבר (יהודי) כש’אשתו משמרתו’ (אה”ע כב, ג) – אשתו של אדם (יהודי) שומרת עליו שלא יבוא לידי איסור עריות. לדעת פוסקים רבים, הלכה זו נאמרה אפילו כשאין האשה באותו חדר ובאותו בית, אלא אפילו כשהאשה נמצאת בסמיכות מקום, ונכנסת ויוצאת מן הבית (דבר הלכה ו, ב-ד; נטעי גבריאל מא, ו).

הקולא של ‘אשתו משמרתו’ נאמרה אפילו במצב שאשתו של אדם ישנה באותו מקום (נטעי גבריאל מא, ד). אולם, בשו”ת שבט הלוי (לעיל, אות ד) מעיר שאם האשה לקחה כדורי שינה, כך שאין חשש ריאלי שהיא תתעורר במשך הלילה, אין להקל בנוכחותה. הקולא לא נאמרה בנוגע לאשת גוי, משום שחוששים שנוכחות אשתו לא תמנע ממנו לבצע מעשים אסורים. יש אומרים שאין להקל אף באשת יהודי שאינו שומר מצוות (נטעי גבריאל מ, יא).

 

מי נחשב לשומר כשר?

גבר שני למנהג בני אשכנז נחשב לשומר כשר, למנהג בני ספרד יש להחמיר. בשעות היום מותר להתייחד עם אשה בנוכחות גבר שני, ואילו בשעות הלילה דרושים שני גברים נוספים (שני שומרים) בשביל להתיר ייחוד עם אשה (אה”ע כב, ה). תנאי לכשרות השומרים הוא שמדובר באנשים כשרים, שאינם ‘פרוצים’; אדם ‘פרוץ’ בענייני עריות אינו יכול לשמש כשומר לצורך הלכות ייחוד. בדרך כלל, ניתן להניח שיהודי שומר מצוות הינו שומר כשר (רמ”א שם).

נשים אינן נחשבות ‘שומרות’ לצורך איסור ייחוד, ובמקום שאין גברים (או שלא נוח שיהיו גברים), ניתן להשתמש בילדים כשומרים, בתנאי שהילדים גדולים דיים להיות מודעים למעשה איסור, ולדווחו לאחרים. לכן, ילד או ילדה בין גיל שש לגיל תשע מהווה שומר אפקטיבי: הילד גדול מספיק לזהות מעשה איסור, אך קטן מספיק להיות חסין מהשתתפות במעשה איסור. בשעות היום, די בילד אחד, ואילו בשעות הלילה יש צורך בשני ילדים המשמשים כשומרים.

אופציה נוספת לשומרים כשרים היא קרובי משפחה. קרובי משפחה מהווים שומרים כשרים משום שהם נזהרים בקרוביהם שלא יבואו לידי מעשה איסור. קרובי האיש המהווים שומרים כשרים הם: אמו; בתו או נכדתו; אחותו; סבתו. קרובי האשה המהווים שומרים כשרים הם: אביה; בנה או נכדה; אחיה; סבה (ראה שו”ת אגרות משה, אה”ע ח”ב, סימן טו; בנוגע לאם ובת, ראה נטעי גבריאל כא, יג, שמביא דעות חלוקות בעניין).

גם חמותה של אשה, כלתה וגיסתה, מהוות שומרים כשרים. אולם, אסור לאדם להתייחד עם שתי אחיות.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

הצטרף לדיון

7 תגובות

  1. ראב”ד בעלי הנפש שער הפרישה, בית שלמה ח”א סי’ מח, טוב טעם ודעת תליתאה ח”א סי’ ה, יד יצחק ח”ג סי’ רכ, חזון איש אבהע”ז לד יג.

  2. שלום. אם חמותי ושתי אחיות של אשתי בבית ואני הגעתי עם 2 הבנים שלי מתחת גיל 6 אליהם. ידוע לי שחמי נסע לעיר אחרת האם יש בזה יחוד או ששלושתן פלוס הילדים זה כבר לא ייחוד?

  3. יש כאן כמה צירופים להקל, ראשית בנוגע לאם ובת, ראה נטעי גבריאל כא, יג, שמביא דעות חלוקות בעניין, הדבר הלכה מתיר ושו"ת דברי מלכיאל מחמיר, שנית למנהג בני אשכנז בהרבה נשים יש להקל. שלישית, אם יש ילד בן חמש זה גפם כבר יכול להחשב שומר בשעת הצורך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל