מתי וכמה נותנים זכר למחצית השקל?

בסד
שלום רב
האם בחורה אשכנזיה חרדית , בת 21 צריכה לתת "זכר למחצית השקל" ? ואם כן, איזה סכום ?
ואם רוצה לתת , צריכה לומר " בלי נדר" ?
ומתי לתת ? השבוע ? או בשבוע שבו חל חג הפורים ? ולמי לתת ?
תודה.

תשובה:

שלום רב

המנהג הוא שנותנים זכר למחצית השקל עבור כל בני המשפחה אנשים נשים וטף, ויש נוהגים לתת אף כנגד עוברים במעי אימם, וזאת משום שמעבר לעצם המצוה יש בכך סגולה רבה. אולם מעיקר הדין נשים פטורות מלתת מחצית השקל ובודאי פטורים מכך הקטנים שאינם בר מצוה [ויש אומרים שהחיוב הוא מבני עשרים ומעלה] ראה רמ"א סי' תרצו. אלא שכאמור המנהג הוא לתת עבור כולם.

למנהג בני אשכנז כמובא במשנה ברורה נותנים את המטבע הנמוך באותו מקום שנקרא מחצית, חצי שקל בישראל חצי דולר בארה”ב וכו’, ויש נוהגים 3 מחציות משום ששלוש פעמים נאמרה המילה תרומה בפרשת שקלים. אכן, אם המטבע המקומי שווה פחות מפרוטה [6 אג’] כדאי לתת חצי דולר ארה”ב שזהו מטבע היוצא בכל מקום. בני ספרד נהגו לתת כפי השווי של מחצית השקל הקדום לפי שווי ערך מתכת הכסף ממנה היה מיוצר, ולפי ערך הכסף בשווקים כיום מדובר בערך על 22 ש”ח. וראה עוד כאן בהרחבה.

בספרי מנהג קדומים, משמע שזמן מתן השקלים היה מראש חודש אדר, כמו שתיקן רבינו תם (הובא בשו”ת מהר”ם מרוטנברג סימן קנג) “משנכנס אדר עד הפורים כל העוברים דרך העיירות אם יש מנין קבוע יש חרם קדמונים לפרוע מעות פורים” (תקנה זו פורשה בדברי הפוסקים כמנהג נתינת מחצית השקל). כך גם מבואר בספר “חמדת ימים” הנזכר לעיל, והוסיף, שמכריזים על המתנות בפרשת שקלים . במסכת סופרים המוזכר בתחילת המאמר, כתוב שזמן הנתינה הוא “לפני שבת זכור”.

אולם, כבר נתפשט המנהג לתת את מחצית השקל ביום תענית אסתר. בספר “אמרכל” (עמ’ כה; וראה באליה רבה סימן תרפו, אות ג) כתב שיש לתת את המחציות בתענית אסתר אחר התענית, וכן משמע מפסקו של קיצור שו”ע (סימן קמא, סעיף ה) שכתב לתת “קודם פורים מחצית… ונותנים בערב לפני קריאת המגילה“. כנראה שכך גם נהג החתם סופר (ס’ תומר דבורה, קו’ אחרון למנהגי בעל החת”ס, בתוך “מנהגי חת”ס”, עמ’ קנא, אות ד), ובספר “הליכות שלמה” (חודש אדר, סעיף ט) כתוב שכך נהג הרב שלמה זלמן אוירבך זצ”ל.

אבל במנהגי מהר”ם מרוטנברג (מהד’ אלפנביין, עמוד 74) מובא שנותנים בתענית אסתר בזמן המנחה, כפי המנהג הרווח. וכן כתב מהרי”ל : “במנחה כשהולכין לבית הכנסת נותנין מחצית השקל ומעות פורים”, ודבריו הובאו ברמ”א. לפי מנהג זה, נותנים מחצית השקל בתענית אסתר אפילו כשפורים נופל ביום ראשון, ותענית אסתר ביום חמישי (כף החיים סימן תרצד, אות כה).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל