לתרומות לחץ כאן

מהו השכינה?

שלום
האם שכינה היא רוח הקודש ?
כשהיתה נבואה – האם שרתה עליהם שכינה או שהיתה להם רוח הקודש?
או שזה אותו דבר.
תודה

תשובה:

שלום רב,

רוח הקודש אינה השכינה. כך מצאנו במסכת יומא כא,ב: "אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, ואלו הן: ארון וכפורת וכרובים, אש, ושכינה, ורוח הקודש, ואורים ותומים". כלומר, ברשימה אנו מוצאים גם את רוח הקודש וגם שכינה, זאת אומרת שזה שני דברים נפרדים. רוח הקודש זה משהו שניתן בנבואה, ומי שיש לו מרגיש זאת. לעומת זאת השכינה היא דבר קיים אבל היא בהסתר וזו השפעה שהיא משפיעה בעצם קיומה.

אולם גם השכינה בעצם מחולקת לשני עניינים נפרדים. ראה בגמרא הנזכרת ששכינה לא היתה בבית שני, אלא רק בבית ראשון, ואכן זה מתיישב היטב עם התפילה שאנו מתפללים בשמונה עשרה: המחזיר שכינתו לציון. כלומר, היום זה לא קיים. לעומת זאת כולנו יודעים את מה שאמרו חז"ל על הכותל המערבי שממנו לא זזה שכינה לעולם. כיצד הדברים מתיישבים?

שאלה זו בעצם נשאל הגאון בעל הבנין ציון (שו"ת סי' ב') ע"י בנו, והוא השיב לו באריכות, כאן נצטט רק קטע קטן:

"וע"פ אשר ביארנו נאמר שם שכינה על ב' בחינות, על כבוד ה' מקור הקדושה ועל אור הנאצל השפעת הקדושה. וזה החילוק שבין בית ראשון לבית שני, שבמשכן וכן בבית ראשון שכן כבוד ה' בעצמו כדכתיב וכבוד ה' מלא את המשכן ובמקדש כי מלא כבוד ה' את בית ה', ועל ענין זה אחז"ל על פסוק בין שדי ילין, שצמצם שכינתו בין שני בדי ארון וכן אמרינן סנהדרין (דף ז') מעיקרא כתיב ונועדתי לך וכו' ולבסוף השמים כסאי איזה בית וכו' ע"ש ועל זה אמרינן ר"ה (דף ל"א) עשר מסעות נסעה שכינה מקראי, שבהפסוקים שהביא לזה נכתב שם כבוד ה' שהוא מקור הקדושה כדכתיב ויעל כבוד ה' מעל תוך העיר עד שעלה וישב במקומו כדכתיב אלכה ואשובה אל מקומי שהוא מקום הנעלם גם ממשרתיו ולא שבה בבית שני, כי שם לא נאמר בשום מקום שחנה כבוד ה' אשר על כן אמרו חסרה שכינה בבית שני.
אבל שם שרתה שכינה בענין השני, שממקומו השפיע אור הקדושה על הבית וזה לא נפסק גם בחרבנו ולא יפסוק לעולם כדילפינן מוהי' עיני ולבי שם כל הימים וגדלה השפעת אור הקדושה שם מבכל מקום, כי מקום המקדש הוא מול שער השמים אשר לא יסגר ושם זורח אור הקדושה תמיד נגדו ביתר שאת וביתר עז, ולכן יפה כתב הרמב"ם ששכינה אינה בטלה, שאור הקדושה אשר קדש הבית לא נבטל ולא יבטל, שעל זה נאמר מעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי שהוא אור הקדושה הנעלם, אבל כבוד ה' מקור הקדושה הוא הנגלה כדכתיב ולא יכול משה וגו' וכן נאמר בבית אשר בנה שלמה ולא יכלו הכהנים וגו' וגם בעת הנסיעה כתיב והחצר מלאה את נגה כבוד ה', וזה גילוי השכינה אשר עליו ניבא ישעי' שיחזור אלינו לעת הגאולה ב"ב ונגלה כבוד ה' וגו', ועל זה אנו מתפללים ותחזינה עיננו בשובך לציון, ומברכים המחזיר שכינתו לציון שהיא השכינה בבחינה הראשונה מקור הקדושה".

 

 

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל