תרומות – לחץ כאן

עד איזה גיל ניתן להלביש לילדה מכנסים

האם מותר להלביש לילדות קטנות בגדי בנים וא"כ עד איזה גיל?
יישר כח!

תשובה:

שלום רב,

אני לא יודע לומר באיזה גיל, אבל ברי שבגיל קטן אין שום ענין של לא ילבש. ראה מה שכתב בשו"ת אגרות משה אבה"ע ח"ד סימן סב אות ד':

"ובדבר ענין איסור לא ילבש גבר מאימתי יש חיוב לחנך, הנה כל זמן שצריך לאמו לא שייך חינוך לזה וכל מה שנקל לפניה רשאה להלבישו אבל ידוע שדרך הנשים אף של אוה"ע שמלבישים בגדים אחרים לתינוק ולתינוקת ואין זה ענין חיוב ואין ע"ז אף ענין חיובא דמנהגא כיון שאינן עושות זה מצד איזה חיובא והנהגה טובה לצניעות אלא לסימנא בעלמא, וגם בלא טעם כלל, ולכן אף לבנות ישראל שחושבות לצניעות אין זה משום צניעות, ורק מזמן שמתחילות הנשים להלביש בקפידא לתינוק בגדים אחרים ולתינוקת בגדים אחרים אולי שייך ממילא להתחשב גם מנהגא לצניעות ואף שהן עצמן התינוק והתינוקת אין להן שום הרגשה בזה, כי גם ענין בושה הא מסתבר שתלוי זה בהבנת התינוקות שאם כבר יודעין ומרגישין בבושה גם בענין בגדים שמתכבדין ומתחשבין מצד הבגדים אז שייך התינוק לחנכו בהאיסור לאו דלא ילבש שמלת אשה וכן להיפוך".

כלומר, מתי שזה כבר נראה חריג להלביש לילדה קטנה מכנסים זה נעשה איסור לא ילבש.

ראה באורחות רבינו (ח"א עמוד רכו) שהביא בשל הקהילות יעקב: "מו"ר אמר לי שאסור לילדות קטנות (בתי היתה אז בכתה א') ללבוש בהצגה בגדי ילד אף שבאות רק נשים ואמר שלא תלבש אף חלק כגון מכנסים או מעיל של ילד אף שתלבש את זה עם שמלה ויורגש שהיא ילדה אסור ואמר דהא שהתיר הרמ"א בפורים או אלה שמתירים אף בשמחת חתן יש חולקים עליהם ויש להחמיר כותייהו משום חשש שלא ילבש השאלה היתה בהצגת סוף השנה שעשו בכתה".

אולם יש לשים לב, שאם המכנסים מיועדות להצגה אפשר שגם לדעתו מותר.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל