לתרומות לחץ כאן

אשה שנשאת לשניים למי שייכת בעולם הבא?

אשה אלמנה שיש לה ילדים מבעלה שמת, ונשאת לאחר מותו לאחר, ואין לה ילדים ממנו, בעולם הבא חוזרת לבעלה הראשון. מה קורה אם יש לה ילדים מבעלה השני? למי היא שייכת בעולם הבא? אבקש לדעת את כל התנאים במצבים אלו, כגון למי היא שייכת אם אין לה ילדים לא מבעלה הראשון ולא אחריו וכו', וכן מה קורה במצב הפוך כגון גבר שנתאלמן.

תשובה:

שלום רב,

מה קורה בעולם הבא אני לא יודע. נראה לי שכל נשמה צריכה להתמודד לבדה.. ובכל אופן, אם שאלתך למי היא נחשבת בת זוגו של האיש, לראשון או לשני, באופן כללי היא נחשבת של הראשון. אבל אם שאלתך היא לדוגמא ליד מי היא תקבר בסמוך לראשון או בסמוך לשני, ראה כאן שכתבנו על כך. וכן בשו"ת זרע אמת יו"ד סי' קמו.

הצטרף לדיון

תגובה 1

 1. א) אשה שנתגרשה מבעלה ונישאה לאחר, תשוב בתחיית המתים לבעלה השני (עיין הערה 1).

  ב) אלמנה שנישאה – דינה בזמן התחייה:

  נחלקו רבותינו באשה שנתאלמנה ונישאה לאחר, לאיזה בעל תשוב בתחיית המתים: יש אומרים: כי תשוב לבעלה הראשון (עיין הערה 2) . ויש אומרים: כי אף אלמנה כגרושה, תשוב בתחיית המתים לבעלה השני, לפי שמיתת בעלה הראשון כמוה כגירושין. (עיין הערה 3).

  הערות:

  הערה 1. ספר רב פעלים, שו"ת, חלק ב', סוד ישרים סימן ב', ענף יוסף, סנהדרין, ריש פרק חלק בשם ספר הנצחון. הגהות יד שאול, יורה דעה, סימן שס"ו, סעיף ג'.

  הערה 2. רב פעלים, שם. וטעמו: "כי מאחר שקודם התחייה של הגופים בהיותם נשמות שלהם בגן עדן, אמרינן דנשמת האשה תחזור לנשמת בעלה הראשון, איך יתכן שאחר התחייה תחזור האשה לבעלה השני".

  ואל תתמה, דכיצד תשוב לבעלה הראשון אחר שנשאת לאחר ונאסרה, כי לדעתו, הגוף שיעמוד לאחר תחיית המתים הוא גוף חדש, וממילא דכל קשר וזיקה שהיה בין הגופים קודם מותם הרי הוא בטל ומבוטל, כפי שכתב הוא בהמשך דבריו, עיי"ש. וכן דעת ה"יד שאול" שם [הערה 29].

  הערה 3. ספר הנצחון, הו"ד בספר ענף יוסף סנהדרין ריש פרק חלק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל