לתרומות לחץ כאן

הזמנת הורים חילונים למסעדה

שלום כבוד הרב,

הזמנתי את הורי (החילונים) למסעדה לכבוד יום הולדתה של אימי. אחרי שהזמנתי אותם חשבתי על זה שאולי זה לא היה רעיון טוב מבחינת ללפני עיוור ללא תתן מכשול (ברכות).

מה הרב חושב והאם יש הבדל אם נאכל שם לחם או לא?

תשובה:

שלום רב,

בפרט בהורים ובקרובי משפחה יש על מי לסמוך שנותנים להם לאכול למרות שאינם מברכים. אולם להבא, אם ניתן לכבדם כראוי ע"י אכילה במסעדה ללא אכילת לחם, זה עדיף, אלא אם כן, את יכולה לברך בקול ולהוציא אותם ידי חובה.

מקורות:

כבר כתב בשו"ת מנחת שלמה (ח"א סי' לה):

"בהא דצריך כל אדם לשום דרכיו ולכוין מעשיו לשם שמים, חושבני, במי שבא אליו אורח חשוב, אשר איננו שומר תורה ומצוה, אבל עדיין יש לו אהבה לבני תורה, וגם תומך במוסדות תורה וכדומה, ואם הבעה"ב לא יתנהג אתו בנימוס המקובל לכבד אותו במידי דמיכל ומשתי, בגלל זה שמצד הדין אסור ליתן לאכול אלא למי שיודע שנוטל ידיו ומברך (כמבואר בשו"ע או"ח סי' קס"ט סעי' ב'), וכמו כן אם אפילו בצורה מכובדת יבקש ממנו ליטול ידים ולברך, יראה הדבר כפגיעה ועלבון בכבודו, וזה גם ירגיז אותו מאד, ויתכן שבגלל הדבר הזה יתרחק חס ושלום ביותר מהתורה, וגם יבוא לידי כעס ושנאה על כל ההולכים בדרך התורה, דבכה"ג חושבני, שנכון באמת לכבד אותו באכילה ושתי', ולא לחשוש כלל לאיסור של לפני עור לא תתן מכשול, משום דאף שאין אומרים לאדם לעשות איסורא זוטא כדי להציל אחרים מאיסורא רבה, ואסור ודאי להפריש תרו"מ בשבת כדי להציל בכך אחרים מאיסור חמור של טבל, מ"מ בנידון זה, הואיל וכל האיסור של הנותן לו לאכול הוא רק עבירה של נתינת מכשול, וכיון שאם לא יתן לו לאכול הרי יכשל האורח באיסור יותר גדול, נמצא דליכא כלל שום עבירה, כיון דליכא הכא שום נתינת מכשול, אלא אדרבה יש כאן הצלה ממכשול גדול מאד ע"י זה שהחליף אותו בקום ועשה במכשול יותר קטן. וכיוצא בזה הביאו בשם החזו"א.

אולם ודאי שאם ניתן לברך בקול ועל ידי כך להוציא את השומעים ידי חובה, ברור שזה עדיף.

ומה שכתבנו שאם ניתן לכבדם כראוי בלי לחם, עדיף זה בגלל שע"י אכילת לחם הם מתחייבים בחיוב ברכת המזון מדאורייתא, וכן בחיוב נטילת ידים, משא"כ בשאר מאכלים.

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה רבה, האמת היא שידעתי על ההתר הזה, השאלה שלי היא בגלל שהמצב הוא קצת שונה- מיוזמתי הזמנתי אותם ללמסעדה, ולא הייתי מוכרחה לעשות כן. זה לא בדיוק אותו דבר כמו אורח שבא אליך ואז מדרך ארץ צריך לכבד אותם, לא? לכן לא הייתי בטוחה שאפשר גם במקרה הזה לסמוך על ההתר הזה?

  2. זה נכון, אלא אם כן מתבקש שתצאו לאכול יחד בהזמנתך. ומכל מקום לאחר שכבר הזמנת, די בהיתר הנ"ל כדי שלא לבטל את האירוע… בהצלחה רבה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל