פדיון כפרות עכשיו

טלית לנשים

כבוד הרב שלום רב!
ישנו מותג לבוש אשר הוציא צעיף לנשים דומה מאוד לטלית אך ללא ציציות האם ניתן ללבוש אותו?

תשובה:

שלום רב

אני מניח שלא מדובר בטלית ממש אלא בדבר דומה, כך שלא נראה שיש כאן חשש של איסור "לא ילבש".

בהצלחה

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. הגה: ומכל מקום אם רוצים לעטפו ולברך עליו הרשות בידו כמו בשאר מצות עשה שהזמן גרמא (תוספות והרא"ש והר"ן פרק ב' דראש השנה ופרק קמא דקדושין).

  מכאן אין איסור

  אך מחזי כיוהרא ולכן אין להן ללבוש ציצית הואיל ואינו חובת גברא (אגור סימן כ"ז).

  האם מדובר על לבוש רגיל, או לבוש לתפילה? לא ברור.

  פירוש אינו חייב לקנות לו טלית כדי שיתחייב בציצית ולקמן בסימן י"ט אמר כשיש לו טלית מארבע כנפות (ולבשו).

  ומפרש הרמ"א שמדובר שאינו חייב לקנות לה או לעבדו, טלית כדי להתחייב בציצית.

  אבל איסור אין פה.

  המשנה ברורה כותב:
  שהזמן גרמא – דהא בלילה לאו זמן ציצית הוא וכל מ"ע שהזמן גרמא נשים פטורות מהם אפילו מדרבנן דהוקשה כל התורה לתפילין דכתיב בהו למען תהיה תורת ה' בפיך וכמו דפטורות מתפילין דאיתקיש לת"ת דכתיב בה ושננתם לבניך ולא לבנותיך כן פטורות מכל מ"ע שהזמן גרמא ועבדים ילפינן בג"ש לה לה מאשה דכל מצוה שהאשה פטורה גם העבד פטור:

  פטורות כן איסור ליכא.

  ואיפה שמצאנו איסור לנשים זה בבל תוסיף לעניין תקיעת שופר בראש השנה (עפ"י רש"י ר"ה לג. ותמה עליו המהרש"א ויישב הפנ"י שמדובר רק בזמן המצווה) .

  מכאן שאם רוצים להחמיר לכוון איסור, שלא כפירוש הרמ"א צריך לסייג את האיסור כבתקיעת שופר לזמן היום בלבד שהוא זמן המצווה.
  ולכן לכולי עלמא שרי לאישה ללכת עם טלית מצוייצת בלילה
  יורנו רבינו היכן טעיתי
  בשורות טובות

 2. אין איסור לנשים אבל נהגו שלא ללבוש כמובא ברמ"א שם. למעשה יש כאן ענין נוסף: ציצית זה בכל בגד ארבע כנפות, אבל ללבוש טלית של גבר, זה כבר איסור ילבש, אין לזה קשר עם מצות ציצית שיכולה להתקיים בבגד נשי שיש לו ד' כנפות. כמו כן, מי שלובשת כדי להתנגח עם הנושא של מעמד האשה ולהתריס כנגד אופי בית הכנסת וכו', זה ענין חמור ביותר בלי קשר לנושא שהזכרת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל