תרומות – לחץ כאן

לא ילבש – הסרת שער לגבר

האם מותר להסיר שערות הגוף ע"י תער כשהם מציקים לאשתי, ראיתי מובא שהגרי"ש התיר בימנו ע"י לייזר, האם גם בתער מותר?

תשובה:

שלום רב

באופנים שאסור להסיר שיער [יבואר במקורות] אין להתיר אלא כשיש צער או בושה וכדומה, ולא כאשר מדובר בצורך של נוי. מראה טבעי של גבר לא אמור להפריע ביחסים בין בני זוג.

מקורות:

באופן כללי מותר לכל אדם לגלח שערות הידיים והרגליים על ידי מספרים כעין תער. וכפי שמבואר ברבינו יונה באגרת התשובה סימן ל”ו וכן פסק השו”ע יו”ד סימן קפ”ב סעיף א’, אבל על ידי תער אסור משום איסור לא ילבש גבר שמלת אשה. אמנם במקום צער התירו לגלח אפילו בתער. וכפי שמבואר במרדכי [שבת פ”ד סימן שכ”ז] שכתב שבני אדם שיש להם הרבה שער בידיים וכדומה ומתביישים בכך, מותר להם לגלח בתער, משום שאין לך צער יותר מבושה, וכ”כ היש”ש ביבמות [פי”ב סימן י”ז].

ובעניין שערות של בית השחי ובית הערווה אסור לכל אדם לגלחם אפילו במספרים כעין תער, משום איסור לא ילבש גבר שמלת אשה. וכפי שמבואר בשו”ע [שם] אמנם במקום צער מותר וכפי שכתב הב”י בשם הרשב”א שבמקום צער ובמקום רפואה, מותר לגלח, ועיין בשו”ע בסעיף ד’ ובסעיף ב’, שמבואר שם שבמקום צער ולצורך רפואה מותר לגלח.

נ.ב.  גילוח על ידי ניתוח לייזר, אפילו בשערות הידיים והרגליים שהאיסור הוא רק על ידי תער, מסתבר שיש לאסור ג”כ ע”י ניתוח לייזר, מפני שזהו דרך הנשים ושורש האיסור הוא משום לא ילבש שאסור לעשות תיקונים לגוף כתיקוני הנשים. ועיין בשו”ת חלקת יעקב יו”ד סי’ פ”ז.

Join the Conversation

4 Comments

  1. שלום וברכה,
    במידה והאדם נשוי ומעוניין לגלח את שיער הערווה כדי למנוע צער מאשתו (הוא מניח כי אשתו תיגעל מכך ואין זה בטוח). האם מותר?

  2. בספר של הרב שלום מאיר סיאני 'אורחות הלבוש' כתב שזה אסור שצער הוא דבר עצמי ולא ע"י אחרים בפרט שזה פנימי . ובסתם לגבי לייזר ההשתמשויות במכשיר הביא בשם הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שאין בזה בעיה. עדיף לעיין שם הביא על זה אריכות.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל