תרומות – לחץ כאן

טבילת כלים בדבר המחובר לקרקע

למה לא טובלים ברזים ?

תשובה:

שלום רב

כלי המחובר לקרקע לא היה בכלל המצוה ודינו כקרקע. דין זה אגב נזכר בפוסקים בדיון לגבי כלי חשמל שטעונים טבילה למרות שיש חשש שינזקו מהמים [יש דרך לפרק בהם משהו חשוב ולתקן על ידי יהודי וכך נחשב שמלאכתם נעשית על ידי יהודי ואינם חייבים טבילה], שיש שרצו לומר שכיון שהם פועלים רק על ידי חיבור לשקע שבקיר, גם הם נחשבים "מחובר לקרקע" שאינו חייב טבילה. הלכה לא כך, וכלי חשמל כאמור חייבים טבילה.

מקורות:

מקורות:

ראה שו”ת חלקת יעקב (ח”א סי’ קכו, וח”ב סי’ סא) שמאחר שהשימוש התמידי של מכשיר זה הוא רק בהיותו בחשמל, א”כ הרי הוא ככלי המחובר לקרקע ואינו צריך טבילה. וכן כתב בשו”ת בית אב”י (ח”א סי’ קיד). וע”ע ס’ טבילת כלים עמוד קז מדברי הגרש”ז אויערבך שהצריך גם מעשה אומן וגם חיבור לחשמל.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל