לתרומות לחץ כאן

טבילה עם תוספות שיער / חציצה בשיער

האם מותר לטבול במקווה עם שיער שהולחם בחלק מהשיער?

תשובה:
שלום רב,
הטוב ביותר היה, לו היית מכסה את ראשך בפיאה יפה, כך שיופייך לא יפגע, ויחד עם זאת תשמרי על גם על ההלכה היהודית, המחייבת אשה נשואה לכסות את שיער ראשה מחוץ לביתה, וגם תזכי לטבול טבילה מהודרת כדין וכהלכה.
אם בינתיים, הדבר אינו בא בשום אופן בחשבון, תוכלי לטבול כך, כדי לא להכשל באיסור נדה, והטבילה תועיל בדיעבד.
מקורות:
בתשובות ויצב אברהם סי’ ק”ו כתב: “נדון זה תלוי בשתי הדרכים שכתבו הרא”ש והרשב”א (הו”ד בב”י יו”ד סי’ קצ”ח) בטעם שצבע שצובעות הנשים פניהן ושיער ראשן אינו חוצץ – אם מטעם שרצונן בצבע, או מטעם שאין בו ממש. בדיעבד סמכינן על טעם אחד לבד, כדמוכח מדברי הרוקח שהביאו הב”י והט”ז (שם ס”ק י”ז), לענין אשה שנתלכלכו ידיה בשחרורית הקדירה, שסמכו על טעם דאין בו ממש לבד. וא”כ הוא הדין לכאורה דיש לסמוך על אידך טעם לבד – שהנשים אינן מקפידות עליו, ואדרבא רוצות בו.

ואם סמכינן על טעם זה לעצמו, הרי מפורש שם, שאף אם כל שיער הראש צבוע מותר. וא”כ הוא הדין בנדון דידן יש להתיר, אפילו אם השיער המודבק דבוק ברוב שערות הראש, וכל שכן אם דבוק רק במיעוטן (ובעיקר הדין, אם לדונו כרוב או כמיעוט, תבנא למחלוקת הרמב”ם עם הגאונים, אם דיינינן השיער לעצמו, או ביחס לכל הגוף, ואכ”מ).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל