לתרומות לחץ כאן

אמירה לגוי באיסור דרבנן

שלום רב
האם אפשר להתיר למשפחה חרדית שיש להם גויה שעובדת בבית, לצאת לרשות הרבים בשבת, כשהגויה מוליכה את העגלה עם התינוק. במקום שאין שם ששים ריבוא איש. ראיתי בקהילות חרדים באירופה שעושים כך, בלי ערוב.

תשובה:

שלום רב

במשנה ברורה סי' שח ס"ק קנד כתב בפשיטות על פי הפרי מגדים להתיר זאת במקום שאין רשות הרבים דאורייתא, אולם בס' ארחות שבת ח"ב עמ' ריט תמהו ובצדק, שהרי כלל פשוט הוא בידינו שלא התירו אמירה לגוי באיסור דרבנן אלא לצורך מצוה או הפסד מרובה, ולפיכך התירו שם רק כאשר מדובר בזוג צעיר שלא יודע להכין סעודת שבת כהלכתה ומעונינים ללכת להורים, שיש בזה צורך מצוה וכדומה, אבל לטיול אסור.

מקורות:

על אמירה לגוי בדרבנן לצורך מצוה ראה שו"ע ומשנה ברורה סי' שז סעי' ה, וסי' שלא ס"ק כ ובסי' תרכג ס"ק ג ועוד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל