תרומות – לחץ כאן

בטבילת כלים הברכה היא ביחיד או ברבים, ובהרבה ברכות הברכה היא ביחיד

שלום לרבנים,
למה בברכת טבילת כלים אם טובל כלי אחד מברך על טבילת כלי ואם טובל כמה כלים מברך על טבילת כלים, ובמזוזה אין הדין כן, שתמיד מברך על קביעת מזוזה ואפילו יקבע כמה מזוזות בכל זאת לא יברך על קביעת מזוזות.

תשובה:

שלום רב,

ראה בספר באר משה (חלק ה' סי' קח):

"הנה בטבילת כלים הדין שעל כלי אחד מברך על טבילת כלי ועל הרבה כלים מברך על טבילת כלים כמבואר ביו"ד סי' ק"כ ס"ג מפרשים. ובקביעת מזוזה אפילו אם קובע הרבה מזוזות לעולם מברך לקבוע מזוזה כמפורש ביו"ד סי' רפ"ט סעי' א' ואם בירך על קביעת מזוזה או על מצות מזוזה דיעבד יצא וכן אם בירך לקבוע מזוזות בדיעבד יצא. ויש לעיין למה באמת תקנו חז"ל כן ידענא גם ידענא שעמדו על זה האחרונים ונ"ל טעם פשוט מזוזה א"א לקבוע ב' ביחד על כן מברכין תמיד לקבוע מזוזה בלשון יחיד טבילת כלים דאפשר לטבול ביחד הרבה מברכין על ב' או יותר על טבילת כלים סהדיי במרומים שכן אמרתי מדעתא דנפשאי ואח"כ מצאתי בםפר הלכה למשה בחלק שלו' ואמת אות ל' שכ"כ בשם תשובת הלכה למשה סי' רפ"ב ושמחתי".

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל